Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.0.63 (FreeBSD) PHP/4.4.9 Server at cloudns.at Port 80
Godišnji Bilten 02/2015

Udruženje Pčelara Prijepolje

Godišnji Bilten 02/2015

 

            UDRUŽENJE PČELARA PRIJEPOLJE

                                    G O D I Š NJ I

                 B  I  L  T  E  N

                                                                                         BROJ O2/2015

 

 

                                                                                                                

                                   PRIJEPOJE, 2015 god.

 

 

    

 

 

   UDRUŽENJE PČELARA PRIJEPOLJE

GODIŠNJI

B I L T E N

 UDRUŽENJA PČELARA PRIJEPOLJE

         - O RADU IZVRŠNOG ODBORA U 2015,

         - O PRIPREMI REDOVNE GODIŠNJE    

           SKUPŠTINE U 2015,

         - NORMATIVNA AKTA UDEUŽENJA:

               - POSLOVNIK O RAU IO I SKUPŠTINE U 2015

                       -  PRAVILNIK O KORIŠĆENJU MAŠINE ZA MLEVENJE ŠEĆERA

                         - PRAVILNIK O KORIŠĆENJU MAŠINE ZA PRERADU VOSKA

                                     

                                       IZDAVAČ:

                                                  UDRUŽENJE PČELARA PRIJEPOLJE

                                            UREDJIVAČKI ODBOR:

                                                                             MIRSAD HODZIC –   PREDSEDNIK UDRUZENJA      

                                                                                                       BUDIMIR-BUDE TEŠEVIĆ                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                       

                                                      ŠTAMPA“EUROMARKET”PRIJEPOLJE

                                                           PRIJEPOLJE,2015godine

 

 

 

 

   SVIMA VAMA, ČLANOVIMA  UDRUŽENJA PČELARA,        

              VAŠIM PORODICAMA I PRIJATELJIMA

      ČESTITAMO NOVU, 2016. GODINU

  SA ŽELJOM ZA DOBRO ZDRAVLJE, SREĆU, LJUBAV I       BLAGOSTANJE, A VAŠIM  PČELICAMA UDOBNO      

  ZIMOVANJE, SREĆNU I BERIĆETNU 2016.

 

                                   Izvršni Odbor Udruženja pčelara Prijepolja

 

           Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa sednice odrzane 03.11.2015. god. Redovna godišnja Skupština Udruženja pčelara Prijepolje za 2015. održava se u dva dela:

        Prvi, Radni deo Skupštine, koji se održava 12. decembra 2015.

        Drugi,svečani deo Skupštine, koji se održava 26. decembra 2015.

 

I - POZIV NA REDOVNU, RADNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA 

                Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa 14. sednice održane 03.11.2015.god. sazivam Redovnu godišnju Skupštinu Udruženja pčelara Prijepolje koja će se održati u subotu, 12.12.2015. u prostorijama Udruženja pčelara u Industrijskoj zoni na Kolovratu u Prijepolju sa početkom u 10 sati, sa sledećim               

                                      DNENIM  REDOM

1. Pozdravna reč predsednika Udruženja.

2.Izbor radnih tela Skupštine.

                        - Verifikacine komisije od 3 člana

                        - predsedavajućeg Skupštine

                        - dva člana radnog predsedništva

                        -zapisničara i dva overivača zapisnika

 3. Podnošenje izveštaja :

                        - Izveštaj o radu Udruženja za 2015.god.

                        - Finansijski izveštaj za 2015.god.

                        - Izveštaj nadzornog odbora za 2015.

 4. Diskusija po izveštajima i donošenje odluke o njihovom usvajanju

 

 5. Podnišenje skupštini programa rada za 2016 god.

 

 6 . Razmatranje i usvajanje Programa rada Udruženja za 2016.god.

 

 7. Donošenje odluke o visini članarine u Udruženju za 2016.god

 

 8. Predlog za izbor novog saziv IO i izbor predsednika Udruženja

     pčelara

 9.Verifikacija odluka Izvšnog Odbora Uduženja  koje je IO po   

    ovlaštenju Skupštine doneo u 2015god.

 

10. Utvrdjivanje predloga za dodelu priznanja istaknutim pojedincima

       i  privrednin subjektima u 2015.god.

11.Imenovanje Delegata Udruženja pčelara za Skupštinu SPOS-a

 

12.  Pitanja i predlozi

 

II -  SVEČANI   DEO   SKUPŠTINE

                   Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa 14. sednice održane 03.11.2015.god.sazivam Svečanu godišnju Skupštinu Udruženja pčelara Prijepolje koja ce se održati u subotu, 26.12.2015. u Maloj sali Doma kulture u Prijepolju sa početkom u 10 časova, sa sledećim                  

                                          DNEVNIM  REDOM

        Pozdravna reč predsednika udruženja

        Reč gostiju

        Uručivanje priznanja za 2014. god

        Predavanje iz oblasti pčelarstva će održati prof dr Nebojša Nedić -Profesor na poljoprivrednom fakultetu u Beogradu na temu"UZIMLJAVANJE PČELINJIH ZAJEDNICA I PRIPREMA ZA PROLEĆNI RAZVOJ"

          Na kraju u holu Doma Kulture bice organizovan koktel za goste i sve prisutne člaove Udruženja.

                                                                        Predsednik Udruženja

                                                                                  Mirsad Hodžić

 

 

 

III - PREDLOZI IZVRŠNOG ODBORA SKUPŠTINI UDRUŽENJA

            U cilju efikasnijeg rada Skupštine, Izvršni odbor Udruženja je pripremajući svaku od napred navedenih tačaka Dnevnog reda, opredelio i svoje stavove u formi predloga. Svaki od predloga je podložan izmenama uz obrazloženja a odluku donosi Skupština.

   U tom smislu, Izvršni odbor po tačkama Dnevnog reda je predložio:

-  2. Izbor tadnih tela Skupštine: Izvršni odbor predlaže:

     - Verifikaciona komisija:.. Lojanica Mirko,Sredojević Radojko,Plojović Rifat

     - Predesdavajućeg Skupštine      Budimir Tešević

     - Dva člana radnog predsedništva:Đurđević dr Izet,Jejna Nuko

     - Zapisničara:                        Ilić Anđa

     - Dva overača zapisnika:   Gojak Šekib Sredojević Duško

 

  - 3. Izvršni odbor predlaže Podnošenje izveštaja : 

 

      -Izveštaj o radu Udruženja za 2015 podneće predsednik Udruženja

 

      -Finansiski Izveštaj podneće blagajnik Udruženja.

 

     - Izveštaj nadzornog odbora podneće predseddnik nadzornog odbora.

 

     4.Diskusija po izveštajima i donošenje odluke o njihovom usvajanju

 

     5.Predlog plana rada i finansiskog plana za 2015.god.podneće predsednik Uduženja Mirsad Hodzić  

 

     6.Diskusija i usvajanje predloga plana rada i finansiskog plana za 2015.god.

 

     7. Donošeje odluke o visine članarine u Udruženju za 2015.god.

 

        U ime predlagača,predlog ce pročitati clan izvršnog odbora Nenad Martinović.

 

     8.Izbor novog saziva Izvršnog Odbora Udruženja i Predsednika Udruženja

        Po Statutu Udruženja Izvršni Odbor je dužan da kod izbora novog saziv IO   zameni  određeni broj članova IO (30%). Za  nove članove Izvršnog odbora, Izvršni odbor predlaže:

            -Sredojević Duška umesto  Žarković Radiše

            -Jejna Nuka          umesto  Kajević Naila                        

            -Tešević Budimira  umesto  Pišice Zorana

Predlog Izvršnog Odbora je da predsednik Udruženja još jedan mandat bude dosadašnji predsednik Udruženja Mirsad Hodžić.

U ime predlagača predlog će pročitati podpresednik Udruženja  Milan Cmiljanović.

 

9.Verifikovanje odluka IO koje su donešene u ime Skupštine a po njenom ovlašćenju:   

Na VII sednici IO a po ovlaštenju Skupštine Udruženja,IO je doneo odluku o kooptiranju Delegata Skupštine i to:

- Izbor novih Delegata Skupštine:Nuko Jejna,Ševko Sakić,Nail Kajević, Ćuković Radoman. A zamenjeni Delegati su:Rondić Muhamed,Divac Rada, Balićevac Samir,Vilićčić Rifo.

 

Predlog će pročitati  sekretar Udruženja

 

   10.Utvrđivanje predloga za dodelu priznanja SPOS-a i Udruženja:

           Izvršni odbor Udružnja pripremio je predloge Skupštini za dodelu priznanja najzaslužnijim članovima Udruženja i privrednim kolektivma u 2015. godini.Skupština može podnete predloge da usvoji,ili predloži druge kandidate,konačnu odluku donosi komisija SPOS-a za dodelu priznanja,i IO SPOS-a.

 

     Komisija koju je imenovao IO Udruzenja je predlozila sledece kandidate:

10.1. Diploma”Profesor Jovan Zivanovic”                                                      

            - Baković Anđelko       

 

 10.2. Zlatna medalja I zvanje”Zasluzni pcelar”

            -Kajević Nail

            -Plojović Rifat

 

 10.3. Povelja SPOS-a

             -Dom Kulture

            -Turistička organizacija Prijepolje

            -Topalović Dragan

 

 10.4. Zahvalnica SPOS-a

            -

            -

            -

            -

 

   10.5.Pohvalnica SPOS-a

            -

            -

            -

            -

 

  10.6. Počasni član SPOS-a

            -Mosurović Pero

 

   10.7. Da se u znak zahvalnosti onima koji su pomogli rad i razvoj naseg Udruženja dodele Zahvalnce:

 

            -

 

            -

 

            -

 

            -

 

            -

 

 

 

  Predloge priznanja za 2015.godinu obrazložiće član komisije Gojak Sejfo

 

11. Pedlog Skupštini da delegat Udruženja za Skupštinu SPOS-a u mandatnom periodu bude predsednik Udruženja Mirsad Hodžić.

Predlog će pročitati predsedavajući Skupštine

 

12.Predlozi i pitanja

 

IV  - IZVEŠTAJ O RADU  UDRUŽENJA PČELARA PRIJEPOLJA

          Izvestaj je obradjen na osnovu  Programa koji je utvrdio  Izvršni odbor Udruženja pčelara Prijepolje,Skupština Udruženja pčelara i planiranog programa rada predsednika Udruženja, iznetog na izbornoj Skupštini.

      U izveštajnom periodu izdvajaju se sledeći programi:

        1. Realizacija odluka donetih na Skupštini održanoj 28.12.2014.god. i realizacija odluka donetih na sednicama Izvršnog Odbora Udruženja.

          2. Saradnja sa lokalnom samoupravom,Turističkom organizacijom,donatorima i medijima

        3.Orgaanizacija10. izlozbe meda i proizvoda od meda”MED JE LEK ZA DUG VEK”

        4.Saradnja Udruženja sa Državnim organima.

              -veterinarskom ustanovom,veterinarskom inspekcijom.

             -masovno trovanje pčela u planinskim delovima Opštine Prijepolje

        5.Saraddnja sa udružejima u Srbiji, Zlatiborskom okrugu i regionu.

        6.Organizacija niza prolećnih predavanja 

       7. Aktivnosti  na obezbeđenju prostora za pčelarski pogon.

        8. Informisanje članova Udruženja

        9. Realizacija dve jednodnevne ekskurzije za članove Udruženja (odlazak na sajmove pčelaarstva u Beogradu-državni sajam i sajam na Tašmajdanu).

       10.Rad na omasovljenju Članstva a naročito mladih pčelara.

 

      Realizacija programskih ciljeva

        U izveštajnom periodu Izvršni Odbor je realizovao sve oluke Skupštine.Odluke donesene na sednicama Izvršnog Odbora su o prilogu Biltena.

·    Primarni partner Udruzenja pcelara Prijepolje je Opstina Prijepolje,Turisticka organizacija Prijepolje,Dom kulture sa kojim Udruženje ima potpisan ugovor o saradnji,dečija ustanova"Miša Cvijovic" List"Polimlje"TV"forum" i donatori.

Obzirom da lokalna samouprava po zakonu vise nije u mogucnostida da Budzetom doznaci sredstva udruženjima,lokalna samouprava nalazi način kako da pomaže Udruženje pčelara,obezbeđenjem edukacija za pčelare,obezbeđenjem autobusa za odlazak pćelara na ekskurzije,sajmove itd.Opština je za potrebe pčelarskog pogona obezbedila prostor u industriskoj zoni na Kolovratu.

 Nista manje vazan partner Udruzenja je Turistička  organizacija sa kojom Udružeje vec dugi niz godina gaji izuzetno kvalitetne odnose.Turistička organizacija pomaže Udruženju u organizovanju izložbe meda,naime Turistička organizacija finansijski i logistički u celosti pomaže organizaciju izložbe.

     *Po deseti put Udruženje pčelara Prijepolje bilo je organizator izložbe meda, proizvoda od meda i pčelarske opreme.Izložba je organizovana na platou Doma kulture u Prijepolju 08.avgusta 2015god.Izložba je imala međunarodni karakter,na izložbi su učestvovali pčelari iz Crne Gore,Srbije,ukupno 16 izlagača.program su ulepšala kao i svake godine dečica vrtića”Misa Cvijović”. Prigodnim govrom i podrškom Opštine,u svakom pogledu Udruženju pčelara za svoj rad,izložbu je otvorio podpredsednik Opštine g-din Dobro Lazarević.Izlagačima zahvalnice je urucio predsednik Udruženja Mirsad Hodžić.Takođe i članske karte udruženja predsednik Udruženja je uručio mladim članovima.Na kraju druženja Udruženje je priredilo skroman ručak za goste i izlagače.

        *Ovde bih istakao odličnu saradnju Udruženja pčelara odnosno samih pčelara sa Državnim organima,”Vetreinarskim instituom Kraljevo” Republičkim veterinarskim inspektorom i Upavom za veterinu.Ono našta nemožemo uticati su elementerne nepogode(dug period hladnog vremena),divlje životinje(medved i sl).i u ovim slučajevima Udruženje je u saradnji sa Vet.inspektorom,Vet.institutom izašlo je u susret svakom članu Udruženja. IO Udruzenja je u vise navrata na lokalnoj televiziji obavestavaoi   upozoravao   o stetosti prskanja voca,povrca,malina i drugih kultura,sto je imalo za rezultat mnogo manje uginuca pcela.Takodje bih istakao i pomoc, kod zaštite pčela, koju je pružila stručna služba za poljoprivredu Opštine Prijepolje.

Ono na šta možemo biti ponosni je odlična saradnja sa malinarima i ostalim poljoprivrednicima u Opštini Prijepolje.I pored masovne sadnje maline u Opštini Prijepolje,zahvaljujući pre svega radu IO Udruženja,učestvovanjem predstavnika Udruženja na predavanjima malinara,štampanjem zamolnica malinarima i njihovom distribucijom preko poljoprivrednih apoteka, izjavama na lokalnoj televiziji,možemo sa ponosom konstatovati da nijedna pčelinja zajednica nije stradala od prskanja maline u Opštini Prijepolje.

 Nažalost u preiodu livadske paše u periodu juna meseca 2015go  u Opštini Prijepolje desilo se trovanje pčela na gotovo svim višim predelima Opštine.Predsednik Udruženja sa članovima komisije za bolesti pčela izašli su na teren obišli postradale pčelinjake dali izjave za lokalnu tv i dogovorili se o konkretnim koracima.Prvo šta smo uradili slučaj smo prijavili policiji i Veterinarskom Inspektoru,zatim smo organizovali miran protesni skup ispred Doma Kulture u Prijepolju.Sve ovo je učinjeno da se ovo više nikad ne ponovi u našoj Opštini.

       *  Predstavnici Udruzenja pcelara Priepolje bili su prisutni  na svim manifestacijama koje su organizovala udruzenjauokruzenju:Priboj,NovaVaros,Uzice,Cajetina,B.Basta,Arilje,Lucani,B.Polje,Mojkovac,Pljevlja.Takodje nasi clanovi bilsu i izlagaci svojih proizvoda na skoro svim ovim manifestacijama. Ovim putem IO, svim predstavnicima Udruženja i članovima Udruženja koji su na ovim manifestacijama izlagali svoje proizvode,zahvaljuje se i čestita na uspešnom predstavljanju našeg Udruženja.

       Udruženje pčelara Prijepole i ove godine učestvuje na konkursu prekogranične saradnje sa Udruženjem pčelara iz Pljevalja.Vrednost projekta je oko 100.000e. Naziv projekta je “ZAŠTITA GEOGRAFSKOG POREKLA -  PRIJEPOLJSKI MED". Piartner na projektu sa naše strane je ASOCIJACIJA PČELARA ZLATIBORSKOG OKRUGA, i ovom prilikom se zahvaljujemo predsedniku asocijacije dr Borku Tanoviću na podršci.

             *U februaru i martu IO Udruženja organizovao je niz predavanja za svoje članove.Predači su bili dr Rodoljub Živadinović,dr Dragan Ćirković,Dačo Dramlić.

Takođe u julu mesecu IO je organizovao izlet i predavanje u prirodi(Kamena Gora)predavač je bio dr Dragan Ćirković.

     *Ovde se posebno moramo zahvaliti čelnicima lokalne samouprave na razumevanju i na iznalaženju rešenja problema za prostor za potrebe pčelarskog pogona.Prostor nam je ustupljen u industriskoj zoni na Kolovratu.U pogonu smo prikupili svu opremu koja je imovina Udruženja,mlinovi za šećer linija za satne osnove i još smo kupili novi sterilizator za vosak a steri preuredili za invertovanje sirupa.

         Rešenjem poslovnog prostora napravljen je ogroman pomak u razvoju naseg pčelarstva.Sada nasi pčelari imaju mogućnost prerade voska,mlevenja šećera, inertovanje sirupa po visokim standardima i kvaliteta kakav pružaju razvijene države.Cena prerade voska za članove Uruženja je 0,70E po 1kg satne osnove,mlevenje šećera 5din/kg.

         *Posebnu pažnju IO Udruženja posvećuje redovnom informisanju i  obaveštavanju članova Udruženja.Udruženje ima web stranicu na kojoj članovi Udruženja mogu pratiti sve ono najnovije i najznačajnije u Udruženju i pčelarstvu uopšte.Takođe putem sms poruka pčelari se obaveštavaju i pozivaju na značajne događaje.IO Udruženja Pored ovih modernih tehnologija svoje članove informiše direktnim telefonskim pozivima i putem obaveštenja na lokalnim televzijama.

            *Kao svake tako i ove godine IO je organizovao odlazak za svoje članive na državni sajam pčelarstva i na sajam pčelastva"Tašmajdan".Ovde se posebno moramo zahvaliti lokalnoj upravi koja nam omogući odlazak tako što nam obezbedi besplatan moderan autobus.

              *U ovoj godini Udruženje je učestvovalo na projektu koji je realizovala RRA-Zlatibor,projekat je finansirala Vlada Švajcarske,pet mladih pčelara iz našeg grada je dobilo po 15 košnica sa rojevima.Mladim devojkama i mladićima smo na prigodan način uručili članske knjižice Udruženja na izložbi meda.

               Pčelari na pragmatičan način očekuju da od učlanjenja dobiju konkretnu i vidljivu korist,što im Udruženje pčelara Prijpolje zaista i čini.Organi i tela Udruženja pčelara radom i aktivnostima ljudi kojima je ukazano poverenje ulažu ozbiljan trud i rad i troše sopstveno vreme,da bi doprineli ostvarivanju konkretne opšte i pojedinačne koristi za svoje članove a da za to neprimaju apsolutno nikakvu nadoknadu. Zato Vas pozivamo da dobro razmislite da objektivno cenite prednosti udruživanja i postignute uspehe pčelarske organizacije kako Udruženja tako i SPOS-a i da nam se pridružite nekim vidom učlanjenja koje odaberete.U tom cilju smo vam podelili dva obrazca za učlanjenje.

            I na kaju ovog izveštaja, sa ponosom ističem broj od 214 članova Udruženja. Broj članova je potvrda da da nam verujete i da nas u svemu što radimo podržavate ali to nas i obavezuje da još bolje radimo.

Ovo su samo neke najvažnije aktivnosti i ocene koje su karakterisale predhodni period. 

 

V  - IZVESTAJ O RADU IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA   

                     PCELARA PRIJEPOLJE U 2015. GODINI

             Izvršni odbor Udruženja pcelara Prijepolje u 2015 je radio u sledećem sastavu:

        Mirsad Hodzić, predsednik Udruženja, koji je po funkciji i predsednik IO, Milan Cmiljanović, zamenik predsednika, Andja Ilić -sekretarka Udruženja, Zoran Pušica – blagajnik i članovi Odbora: Vahidin Rovčanin, Radiša Žarković, Sejfo Gojak, Nail Kajević I Nenad Martinović.

Knjigovodstvo Udruženja vodi dipl.ecn Đurđević Medžid

             U izveštajnom periodu – u toku 2015.  Izvršni odbor je održao 16 sednica na kojima su razmatrana aktuelna pitanja iz oblasti rada Udruženja i nakon svake od sednica usvajani su zakključci i to:

          PRVA SEDNICA IO ODRŽANA 03.01.2015. god.                     

                Sednici su prisustvovali svi clanovi IO Udruzenja.Sednici su prisustvovali i drugi rukovodeci organi Udruženja pčelara, članvi nadzornog odbora:Dragan Topalović, Sreten Sarić i Jusuf Malagić;   presedavajući Skupstine: Budimir Tešević i član radnog presedništava Skupstine, Selmo Nuković.

             Članovi IO Udruzenja jednoglasno su usvojili dnevni red i po istom radili kao što sledi.

          1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženaj i konstaovanje realizovanog po zaključcima IO Udruženja(u prilogu izvod iz zapisnika).

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

          2.Analiza održane Skupštine Udruženja.

Presedavajući Skupštinom Budimir Teševic je ocenio da je Skupština dobro protekla.

IO Udruzenja je misljenja da radni deo Skupstine treba da se odrzi 1-7 dana pre svecanog dela Skupstine da bi delagati imali vise vremena za diskusiju.Delegatima ranije dostaviti materijal  za Skupstinu.

Usvojeno jednoglasno.

          3.Izvestaj o uclanjenju za 2015g.

Zoran Pusica podneo izvestaj:u Udruzenje se uclanilo 64 clana ukupno, u SPOS 34i kod Mustafe Šehovica se uckanio jedan broj.

   Zakljucak: Zoran se zaduzuje da kompletira spisak i isti dostavi sekretaru radi unosa clanova u bazu podataka.

            4.Analiza rada IO Udruzenja u 2014g-predlozi i ideje.

           5.Analiza rada i aktivnosti predsednika Udruzenja u 2014g-predlozi i ideje.

Sastanci su bili transparentni, za period od 01.03.2014-30.11.2014 odrzano 18 sastanaka.Tacke dnevnog reda usvajane jednoglasno.

Sreten Saric:”Mislim da je IO nasao snage i reagovao na vreme u vezi prethodnog presednika, IO je postupio pravo i sankcionisao stetu nanetu Udruzenju koliko je to bilo moguce.Sve pohvale za IO.”

Budimir Tesevic:”Predsednik ima kapacitet koji daje dimenziju u kontaktu sa ljudima i drugim udruzenjima.”

Zakljucak: članovi Izvrsnog odbora Udruzenja i clanovi ostalih rukovodnih organa Udruzenja dali su punu podrsku radu  predsednika Udruzenja i radu Izvrsnog odbora Udruzenja.

Analize rada usvojene jednoglasno.

         5.Razno

Odobreno  placanje koktela.

         

                    DRUGA SEDNICA: ODRŽANA 26.01.2015g

               Sednici su prisustvovali sviclanovi IO Udruzenaj sa izostankom Nenada Martinovica, Naila Kajevica I Milana Cmiljanovica.

              Calnovi IO Udruzenja jednoglasno su usvojili prve 4-i  tacke dnevnog reda, tacke 5.6.7. I 8 ostavljene su za sledecu sednicu(ponedeljak, 2.02.2015g.)I po istom radili kao sto sledi.Dnevni red je podeljen u dva dela, tj na dve sednice zbog obimnosti jer je  dnevnom redu dodato I razmatranje informacija o sudskom  sporu Pavlovic-Udruzenje-Podbicanin koju je IO-u  Udruzenja izneo  g Husnija Podbicanin.

                1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruzenja I konstatovanje realizovanog po zakljuccima IO Udruzenja(u prilogu izvod iz zapisnika).

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

             2.Razmatranje informacije g Husnije Podbicanina o tuzbi Pavlovica.

G. Husnija informiso je IO Udruzenja o tuzbi u kojoj su 2007g tuzeni Udruzenje I Husnija Podbicanin, kako je tekao sudski spor I dokle se stiglo.G Husnija trazi od IO Udruzenja da angazuje suskog vestaka.

Za je bilo 5 clanova IO, 1 protiv, koji je trazio da se donosenje odluke odlozi za sledecu sednicu.

            3.Finansijski izvestaj za decembar 2014g(u prilogu finansijski izvestaj)

Usvojen jednoglasno.

             4.Izvestaj o uclanjenju(Zoran Pusica)

Do danas uclanjeno 105 clanova.

Izvestaj usvojen jednoglasno.

             5.Planiranje organizovanja vise predavanja u toku proleca, I organizovanje kursa za pregledace pcelinjih zajednica na teritoriji Opstine Prijepolje.Organizovanje tribine  “DOBRA PCELARSKA PRAKSA”.

Zakljucak:Mirsad Hodzic I Sejfo Gojak zaduzeni da odu u Opstinu I pokusaju da obezbede novcana sredstva.

Za predavanja Predsednik uzeo na sebe obavezu da obezbedi predavace I prostorije za debatni klub.

15.03.2015g Predsednik SPOS-a g Zivadinovic ce odrzati tribinu sa dve teme:

1.”Dobar pcelarska praksa”

2.Poklon predavanje samo za clanove SPOS-a, tema koju odaberemo.

Usvojeno jednoglasno.

 

         

                  Treća sednica IO održana 02.02.2015g.

Sednici su prisustvovali svi clanovi IO Udruzenja sa izostankom Naila Kajevica I Zorana Pusice.Sednici je prisustvovao I predsednik nadzornog odbora Dragan Topalovic.

Clanovi IO Udruzenja jednoglasno su usvojili predlozeni dnevni red I po istom radili kao sto sledi.

        Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruzenja I konstatovanje realizovanog po zakljuccima IO Udruzenja(u prilogu izvod iz zapisnika).

             Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

        Usvajanja poslovnika o radu Izvrsnog Odbora

Poslovnik o radu usvojen jednoglasno ovakav kakav je procitan( u prilogu).

     3.Formiranje komisija I raspodela poslova clanova IO za 2015god

    1.Komisija za finansije:

       -Mirsad Hodzic        -predsednik

        -Nenad Martinovic   -clan

        -Sejfo Gojak             -clan

     2.Komisija za bolesti pcela:

        -Radisa Zarkovic          -Predsednik

        -Vahidin Rovcanin    -clan

        -Milan Cmiljanovic    -clan

    3.Komisija za realizaciju pcelarske kuce:

         -Milan Cmiljanovic      -predsednik

         -Nail Kajevic                -clan

          -Mirsad Hodzic            -clan

          Usvojeno jednoglasno.

          Podela poslova za clanove IO po programu rada Udruzenja  za 2015 godinu

Udruzenje pcelara Prijepolje u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka u zakonskim okvirima a na osnovu svojih mogucnosti u 2015 godini narocito ce:

        Raditi na propagiranju pcelarstva uclanjivanju pcelara , narocito onih  koji do sada nisu bili clanovi Udruzenja I mladih pcelara.

Svi clanovi IO imaju zadarak da uclane sto vise clanova, do 01.03.2015g ovaj zadatak se mora obaviti.

        Saradnju sa lokalnom samoupravom podici na najvisi moguci nivo.Realizacijom projekta prijepoljsko pcelarstvo bi se podiglo na jedan zavidan nivo.Uvecanjem pcelinjih zajednica I preradom voska po daleko povoljnim cenama, pcelari Udruzenja imali bi daleko vecu finansijsku dobit za sebe I svoje porodice.Samim tim pcelarstvo bi postalo unosan posao za mlade ljude.

Projekti imaju radni naziv:

-500 matica za 500 novih pcelinjih zajednica

-Prerada 5000kg voska za potrebe clanova Udruzenja.

-Nabavka nove regresirane pcelarske opreme (regres 50%)

-Pomoc pcelarima iz oblasti edukacije;predavanja, seminari, ekskurzije, poseta sajmovima itd.

 Zaduzena komisija 1

-Nastaviti zapoceto vezano za izgradnju “pcelarske kuce”.

Zaduzena komisija 3

-Novac prikupljen preradom voska i mlevenjem secera bice vracen pcelarima Udruzenaj regresom za secer, pogace ili na neki drugi nacin.

Za prikupljanje novca zaduzen Zoran Pusica

        Organizovati 10-tu po redu izlozbu meda I proizvoda od meda u avgustu 2015g.

Zaduzen Milan Cmiljanovic

        Saradnja sa veterinarskom sluzbom I veterinarskim institutom Kraljevo.

Zaduzen Sejfo Gojak

        Unapredjivati I propagirati rad na preradi voska.

Zaduzen Radisa Zarkovic

        Organizovati odlazak clanova Udruzenja na sajam pcelarstva u Beogrdau, mart 2015god.

Zaduzen Zoran Pusica

        Obilaziti clanove Udruzenja I njihove pcelinjake u cilju pruzanja svake vrste pomoci, narocito mlade pcelare I stare iznemogle pcelare.

Zaduzeni Milan Cmiljanovic I Mirsad Hodzic

        Saradnja sa udruzenjiam u Srbiji, Zlatiborskom okrugu, Crnoj Gori I BiH I pomoc clanovima Udruzenja koji ucestvuju na izlozbama u okruzenju.

Zaduzen Nenad Martinovic

        Poboljasati saradnju Udruzenja sa udruzenjima malinara, vocara, povrtara itd.

Zaduzeni Sejfo Gojak I Vahidin Rovcanin

        Putem sajta Udruzenja, pcelare informisati o svim vaznim desavanjima u Udruzenju, SPOS-u, pcelarstvu uopste.

Zaduzena Andja Ilic

        Organizovati ekskurziju za pcelare, krajem pcelarske sezone.

Zaduzen Milan Cmiljanovic

        Nastaviti saradnju sa kompanijom REV.

Zaduzeni Sejfo Gojak I Vahidin Rovcanin

        Pruzati strucnu I svaku drugu pomoc svim clanovima Udruzenja.

Zaduzen Radisa Zarkovic

        Pracenje konkursa za projekte

Zaduzen Nail Kjaevic

        Organizovati prodajnu izlozbu samo za clanove Udruzenja u trajanju 3-5 dana u Domu kulture.

Zaduzeni Milan Cmiljanovic I Mirsad Hodzic

O navedenoj raspodeli poslova vodice racuna Nenad Martinovic.

Usvojeno jednoglasno.

             4.       Obrada predloga priznanja za 2014god I opozvanog priznanja.

Zaduzen Radojko Sredojevic.

Usvojeno jednoglasno

5       .Raspored obaveza IO za period februar – mart 2015.

21.02.2015g Predavanje-   Daco Dramlic iz Lucana

28.02.2015g   sajam u Beogradu

03.03.2015g   odlazak u Italiju ko se prijavi

15.03.2015g  tribina”Dobra pcelarska praksa”-predavac dr Rodoljub Zivadinovic

21.03. 2015g Predavanje- predavac  dr Dragan Cirkovic

Da obezbedi prostorije zaduzen Milan Cmiljanovic.Dogovoreno vreme pocetka predavanja 10h.

Usvojeno jednoglasno.

6.         Finansijski izvestaj za janura 2015g( u prilogu)

Usvojen jednoglasno.

7.         Izvestaj sa skupstina u Priboju I Cajetini.

Sa skupstine u Priboju izvestaj podneli Dragan Topalovic I Radisa Zarkovic.

Usvojen jednoglasno.

Izvestaj sa skupsine u Cajetini podnece Zoran Pusica na sledecoj sednici.

8.        Zahtev Marka Mandica za finansijsku I drugu podrsku projekta.

Zakljucak:Ukoliko projekat poljoprivrednog gazdinstva Marka Mandica prodje kod svih kod kojih je konkurisao(Opstina, Srbijasume I Direkcije za izgradnju) I ako se projekt realizuje u celosti da Udruzenje pomogne sa 15.000,00 rsd.

Za je glasalo 6 clanova, 1 protiv.

9.  Razno.

                  -Popis inventara uradjen danas.

                  -Organizacija odlaska na sajam

                  -Odluka o   podizanju dnevnice za sluzbeni put za odlazak na Skupstinu SPOS-a U  Beogradu predsedniku Udruzenja.

Usvojeno jednoglasno.

-Doneta odluka o angazovanju advokata Gorana Rajica po aktuelnom predmetu(predmet Mevzudin Kajevic), da se advokatu da punomocje  sa kojim moze u sudu pogledati predmet. Za angazovanje advokata zaduzen Milan Cmiljanovic.

ČETVRTA SEDNICA IO ODRŽANA JE 16.02.2015god

 

               Sednici su prisustvovali svi clanovi IO Udruzenja sa izostankom Milana Cmiljanovica.Sednici je prisustvovao i pocasni clan Udruzenja Radojko Sredojevic.

Clanovi IO Udruzenja jednoglasno su usvojili predlozeni dnevni red i po istom radili kao sto sledi.

           1.  Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruzenja i konstatovanje realizovanog po zakljuccima IO Udruzenja(u prilogu izvod iz zapisnika).

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

          2  .Podnosenje izvestaja:

-izvestaj o uclanjenju podneo Zoran Pusica

Do danas uclanjeno 107 clanova(od toga su 65 clanovi SPOS-a)

-izvestaj o aktivnostima predsednika udruzenja

  -  Predsednik podneo izvestaj sa Skupstine SPOS-a odrzane 08.02.2015g u Beogradu,(za arhivu u pismenoj formi).

   - Predsednik i Sejfo Gojak 13.02.2015g po odluci IO bili u Opstini po nekoliko razloga,prvi razlog je iznalazenje sredstav za obuku 30-ak pcelara”pregledaca pcelinjih zajednica”,sredstava koja su potrebna Udruzenju za obuku pcelara za prepoznavanje bolesti pcela bice dodeljena Udruzenju nakon konacne preraspodele sredstava namenjenih poljoprivredi za 2015 god.Drugi razlog je prostor za potrebe Udruzenja(linija za preradu voska I druge opreme).Dogovoreno da Udruzenje podnese  zahtev Opstinskom Vecu za ustupanje prostorije u”Turisticko informativnom centru”na Kolovratu.

-  Prof Mica Mladenovic pozvao Predsednika da zakaze sastavak sa Predsednikom Opstine da bi nastavili zapocetu pricu oko realizacije”ZASTITA GEOGRAFSKOG POREKLA MEDA I DRUGIH PCELINJIH PROIZVODA”naseg podrucja.

-  U sredu ce se odrzati drugo po redu predavanje za malinare  sa ubacivanjem teme o zastiti pcela.Ideja je da se uradi zamolnica sa zakonskom regulativom na poledjini, velicine 1/3A4papira I bice podeljena malinarima I poljoprivrednim apotekama.Na skup ce otici Sejfo Gojak I Vahidin Rovcanin i u ime Udruzenja pozdraviti skup.Odobrena sredstva za stampanje 1500 listica (3000,00 rsd bez PDV-a)

-  Predsednik i podpresednik dogovorili sa direktorom Doma kulture prostoriju za sva 3 predavanja stim sto moramo platiti zakup za jedno predavanje 5000,00dinara.Za sledece zakupe  prostora Udruzenju napravice se ugovor.

        Jednoglasno su usvojeni izvestaji o aktivnostima Predsednika.

   3.   Aktivnosti na realizaciji prolecnih predavanja.

Predlog da se plate putni troskovi Dacu Dramlicu usvojen jednoglasno.

Zoran Pusica telefonskim putem da obavesti pcelare o terminima predavanja I na osnovu toga da mu se plati 1500.00rsd.

Usvojeno jednoglasno.

4   .Organizacija odlaska na sedmi drzavni sajam pcelarstva u Beogradu 28.02.2015g.

Predsednik je ugovorio  prevoznika Janjusevica  I cenu povratne karte 1200.00rsd

Zoran Pusica ce telefonskim putem obavestiti clanove Udruzenja, na osnovu tih poziva da mu se plati 1500.00rsd.

Usvojeno jednoglasno.

5  .Razno

Marko Mandic obavesto Predsednika da je sudjenje Pavlovic-Udruzenje-Podbicanin odlozeno za 06.06.2015g.

Usvojena odluka o uclanjenju na dane predavanja 15.03. i 21.03.2015g.

         

      PETA SEDNICA IO ODRŽANA JE 02.03.2015god.

      Sednici su prisustvovali svi clanovi IO Udruzenja sa izostankom Milana Cmiljanovica,Vahidina Rovcanina, Naila Kajevica I Nenada Martinovica.Sednici je prisustvovao I pocasni clan Udruzenja Radojko Sredojevic.

           Clanovi IO Udruzenja jednoglasno su usvojili predlozeni dnevni red I po istom radili kao sto sledi.

        1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruzenja I konstatovanje realizovanog po zakljuccima IO Udruzenja(u prilogu izvod iz zapisnika

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

         2.Podnosenje izvestaja:

                    -Izvestaj o uclanjenju zakljucno sa 28.02.2015god.

                     Zoran Pusica podneo izvestaj, 174 clana uclanjeno u Udruzenje.

                     -Izvestaj sa predavanja malinara

             Izvestaj podneo Sejfo Gojak:

       - Predavanje odrzano u velikoj sali Doma kulture,  oko 400 posetilaca.Dobra organizacija sa eminentnim predavacima.Izmedju ostalog skrenuta je paznja malinarima da pogresnim prskanjem mogu da naprave najvecu stetu sebi.Predstavnik pcelara podsetio postioce na stetnost prskanja za pcele I podelio pamfete  koje je stampalo Udruzenje.

           -Izvestaj sa odrzanog predavanja 21.02.2015god.

Izvestaj podneo Predsednik:

Dobar odziv, oko 110 clanova.

Zakljucak: Zoranu Pusici odobrena sredstva za umozavanje CD-a sa predavanja Dace Dramlica.

Predsedniku odobrena sredstva za placanje rucka sa predavacem.

           -Izvestaj sa sajma pcelarstva u Beogradu

Na sajam je islo 11 clanova I nekoliko u privatnoj reziji.Predsednik imao kontakte sa vise ljudi koji su vezani za nase projekte.

Izvestaji usvojeni jednoglasno.

            3.Finansijski izvestaj za februar 2015.(u prilogu)

             Usvojen jednoglasno.

            4.Aktivnosti predsednika Udruzenja I drugih clanova IO u periodu izmedju dve sednice.

Sejfo Gojak:

           -Predsednik se nametnuo posetama I upornoscu opstini. Sve pohvale za Predsednika.

        -Dobijen je odgovor od Opstinskog Veca (sa sednice odrzane 04.02.2015god.)koji se odnosi na sve aktivnosti za koje je nase Udruzenje apliciralo.

          Zakljucak odgovora:

Opstina Prijepolje podrzava sve aktivnosti pcelara.Projekti se finasiraju putem konkursa.Usvojeno jednoglasno.

         5.Tuzba Udruzenaj prema bivsem predseniku Udruzenja.

Iz suda u Uzicu je stigla odbijenica.Advokat Goran Rajic je napravio prigovor za Apelacioni sud u Kragujevcu.

Usvojena informacija.

         6.Razno.

               -Podela pamfleta koje ce clanovi IO Udruzenja podeliti poljoprivrednim apotekama.

Radojko Sredojevic-Robna kuca

Radisa Zarkovic-       prodavnice na Kolovratu(Zunic I Goca)

Zoran Pusica     -polj. Apoteke u gradu(Korjenic, Turkovic i Veruovic)

                -Radojko Sredojevic da obradi obrazlozenje za opoziv priznanja.

 

         

                        ŠESTA SEDNICA IO ODRŽANA JE 23.03.2015god.

           Sednici su prisustvovali svi članovi IO Udruženja sa izostankom Nenada Martinovića.Sednici je prisustvovao I počasni član Udruženja Radojko Sredojevic

Članovi IO Udruženja jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red I po istom radili kao što sledi.

           1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženja I konstatovanje realizovanog po zaključcima IO Udruženja(u prilogu izvod iz zapisnika).

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

           2.Imenovanje komisije za prijem prostorije.

Opaštinsko veće Opštine Prijepolje na 87 sednici održanoj 13.03.2015god razmatralo je zahtev Udruženja pčelara Prijepolje na ustupanju prostorija u Turističkom informativnom centru na Kolovratu.

Opštinsko veće Opštine Prijepolje je donelo zaključak:

Da se Udruženju pčelara Prijepolje ustupi prostorija T.i.c.na Kolovratu za smeštaj opreme, privremeno dok Udruženje pčelara ne obezbedi adekvatan prostor.Od strane Opštine formirana je komisija koja ce da izvrši primopredaju.

            IO Udruženja je formirao komisiju za primopredaju koju sačinjavaju:

Radiša Žarković,Milan Cmilajnović I Nenad Martinović

             Usvojeno jednoglasno.

            3.Nabavka matica, ambalaže za med

Cena matice je1000 din+pdv.Pčelar- član Udruženja plaća 30%od ukupne vrednosti matice, stim što bi učešćem pčelara povečali broj matica.U slučaju da projekat iz bilo kog razloga ne možemo realizovati preko opštine matice bi naručili u sopstvenoj režiji po ceni 1000din ukupno, anketa pčelara je vršena na predavanju održanom 21.03.2015god.

Kriterijum za dodelu matica za članove Udruženja uradiće Nail Kajević.

            Komisija za dodelu matica:

             Nail Kajević,  Zoran Pušica I Sejfo Gojak

             -Ambalaža za med

               Zadužen Zoran Pušica da pozove firmu koja proizvodi ambalažu, kante za med.

              Usvojeno jednoglasno

          4 .Izveštaj o učlanjenju.

            Zoran Pušica podneo izveštaj, 206 članova Udruženja i 69 članova SPOS-a.

            Zoranu Pušici odobreno 4000din za narezane CD-ove.

           Usvojeno jednoglasno

          5.  Izveštaj sa održanih predavanja i odobrenje troškova za ista.

Odobrena sredstva za plaćanje ručkova predavačima.

Zaključak:Predavanja uspela, na predavanju Prof.Živadinovića bilo 88 pčelara, na predavanju prof.Ćirkovića 76 pčelara.

         6.Odluka o povlačenju opreme koja je data na korišćenje pčelarima(mlinovi za šećer i mešaona za pogače).

         Jednoglasno doneta odluka.

         7. Informacija o tužbi prema bivšem predsedniku.

Iz Apelacionog suda stigla odbijenica da nema dovoljno elemenata za krivično gonjenje.

          8.Razno:   Za organizaciju odlaska u Arilje na XVI MANIFESTACIJU ZLATIBORSKO OKRUGA “CVETI” koja se održava 05.04.2015god zadužen Sejfo Gojak.

         

                        SEDMA  SEDNICA IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 13.04.2015. god.

               Sednici su prisustvovali članovi IO Udruženja:Mirsad Hodžić, Nenad Martinović, Zoran Pušica i Radiša Žarković,ostali clanovi izvrsnog odbora u radu su ucestvovali telefonskim putem.

               Članovi IO Udruženja jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red I po istom radili kao što sledi.

               1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženja I konstatovanje realizovanog po zaključcima IO Udruženja(u prilogu izvod iz zapisnika

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno, izostali članovi obavešteni telefonskim putem I saglasni sa istim.

               2.Odluka o pravima i obavezama članova Udruženja koji su I članovi drugih udruženja.

Posle iscrpne diskusije članovi Izvršnog odbora jednoglasno su doneli odluku:

Član drugog Udruženja pčelara može biti i član Udruženja pčelara Prijepolje ali ne može imati paralelne funkcije u oba udruženja.

                 Usvojeno jednoglasno.

               3.Odluka o zameni delegata Skupštine Udruženja koji se nisu učlanili u Udruženje u tek. godini i koji imaju funkcije u drugim Udruženjima.

                  Zamenjeni delegati Skupštine Udruženja Pčelara Prijepolje su:

Balićevac Samir (nije se učlanijo u Udruženje Pčelara Prijepolje)

Rondić Muhamed(nije se učlanuo)

Divac Rada(Nije se učlanila )

Viličić Rifo(Ima već funkciju u Udruženju pčelara Brodarevo)

Novi članovi Skupštine Udruženja pčelara Prijepolje su: Sakić Šefko,Jejna Nuko,Kajević Nail i Ćuković Radoman.

Usvojeno jednoglasno.

                   4.Imenovanje lica zaduženog za rad u pogonu za preradu voska.

Za rad u pogonu za proizvodnju satnih osnova,mljevenju šećera i ostalo imenuje se Radiša Žarković.

                 5.Imenovanje komisije koja će sačiniti pravilnik za rad u pogonu.

Komisiju čine: Nenad Martinović-predsednik, Nail Kajević-član I Radiša Žarković-član

                  Ista komisija za primopredaju opreme po odluci sa prošle sednice.

-dve mašine za mlevenje šećera

-linija za satne osnove sa autoklavom

-vaga pčelarska

-mešaona za pogače.

Usvojeno jednoglasno.

                    6.Finansijski izveštaj za mart 2015god.(u prilogu)

                        Usvojeno jednoglasno.

                    7.Informacija sa sastanka sa predsednikom Opštine i prof.Mićom Mladenovićem.

Predsednik Udruženja obavestio članove IO o cilju sastanka kod Predsednika Opštine.

Na sastanku su bili prisutni Predsednik Opštine sa svojim saradnicima,prof.dr Mića Mladenović sa svojim saradnicima sa Fakulteta poljoprivrede i Instituta za zaštitu geografskog porekla i predsednik Udruženja pčelara Prijepolje.

Tema sastanka je zaštita geografskog porekl"Prijepoljskog meda".Posle iscrpnih objašnjenja od strane gostiju iz Beograda i pitanja od strane predstavnika Opštine i predsednika Udruženja došlo se do zaključka da predstavnik kuće koja je registovana za zaštitu geografskog porekla pošalje ponudu za predsednila Opštine na adresu predsednika Udruženja pčelara.

Posle sastanka predsednik Udruženja pcelara goste iz Beograda poveo je na ručak u restoran "Kanjon". Odobrena sredstva za plaćanje ručka za goste iz Beograda.

Za par dana ponuda je stigla na adresu predsenika Udruženja i ona iznosi 12000e,predsednik je ponudu predao Predsedniku Opštine.

Izveštaj usvojen jednoglasno

                 8.Razno: Nije bilo diskusije

 

         

                      OSMA SEDNICA IO ODRŽANA JE 15.06.2015.god.

           Sednici su prisustvovali svi članovi IO Udruženja sa izostankom Nenada Martinovića, Vahidina Rovčanina i Sejfa Gojaka.Sednici je prisustvovao I počasni član Udruženja Radojko Sredojević.

             Članovi IO Udruženja jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red I po istom radili kao što sledi.

             1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženja I konstatovanje realizovanog po zaključcima IO Udruženja(u prilogu izvod iz zapisnika).

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

             2.Verifikacija odluka sa odžanih sednica telefonskim putem.

                  -Sve odluke sa VII sednice

                  -Nabavka novog autoklava I prepravka postojeceg.

Usvojeno jednoglasno.

              3.Informacija sa sastanka predsednika Udruženja I člana IO Nenada Martrinovića sa načelnicom Opštine I realizacija zaključaka.

Dogovoreno kod načelnice Opštine da se aplicira sa projektom do početka avgusta.

Zaključak:Zadužen Nail po tački 3.

                4.Razno

                           -Preseljenje u nove prostorije

                Komisiju sačinjavaju(usvojeno na VII sednici): Nenad Mratinović, Nail Kajević i Radiša Žarković

Preseljenje zakazano za utorak, 16.06.2015god u 17h.

                          -Odrediti datum za izložbu

Izložba meda dogovoreno za 08.08.2015god.

                            -Izlet u julu

Dogovoreno da izlet bude 27.07.2015god, Kamena gora, prijava do 20.07.2015god kod Zorana Pušice, učešće 1000,00rsd, za supruge besplatno.Članovi će biti obavešteni sms porukama.

 

                      -Cena meda  - Preporučene cene                                 

                                        -   Bagremov med=800.00rsd

                                    - Livadski med=1200.00rsd

 

         

 

                  DEVETA SEDNICA IO ODRŽANA JE  06.07.2015.god.

            Sednici su prisustvovali svi članovi IO Udruženja sa izostankom Nenada Martinovića, Vahidina Rovčanina, Zorana Pusice i Sejfa Gojaka.Sednici je prisustvovao i počasni član Udruženja Radojko Sredojević.

            Članovi IO Udruženja jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red I po istom radili kao što sledi.

               1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženja I konstatovanje realizovanog po zaključcima IO Udruženja(u prilogu izvod iz zapisnika).

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

                2.Zauzimanje stava povodom trovanja pčela u opštini Prijepolje.

Na tekucoj sednici članovi IO Udruženja su zauzeli stav da je neophodno se oglasiti I potrebno organizovati miran protesni skup, zakazan za subotu, 11.07.2015g u 10h.Pozvati predstavnike opštine I veterinske inspekcije.

Skup prijaviti u PPU Prijepolje

Članove I zainteresovane gradjane informisati preko TV Foruma.

          3.Informacija sa satanka u Opštini Pljevlja povodom raspisivanja konkursa za projekat prekogranične saradnje.

Predsednik Udruženja I Nenad Martinović bili na sastanku u Pljevljima.Predsednik informisao članove o temi projekta, duzini trajanja, partnerima ili nosiocima projekta.

Predsednik I Milan Cmiljanović sutra će po ovom pitanju otići u Opštinu.

 

         

                         DESETA SEDNICA IO ODRŽANA JE  31.07.2015.god.

               Sednici su prisustvovali svi članovi IO Udruženja sa izostankom Naila Kajevića i Vahidina Rovčanina.

              Članovi IO Udruženja jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red I po istom radili kao što sledi.

               1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženja I konstatovanje realizovanog po zaključcima IO Udruženja(u prilogu izvod iz zapisnika).

Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno

               2.Pripreme za X izložbu meda zakazanu za 08.08.2015.

Izložba se finansira iz budžeta TO, predviđeno 60.000,00rsd.

Panoe  postaviti sutra ujutru na 3 mesta kao I svake godine.

Zainteresovani posetioci biće obavešteni preko TV Foruma, 5 radnih dana u toku sledeće sedmice,o trosku Turisticke Organizacije.

Voditeljka programa će biti kao I prethodnih godina novinarka Jasmina Beganović.

Odobrena sredstva (dve dnevnice)za radnika koji ce postaviti panoe iradnika Doma culture koji ce montirati razglas.

Takodje odobrena sredstva(3000,00din)za voditeljku programa.

Zahvalnice za učesnike biće odštampane o trošku Udruženja.

Kotizacija dogovorena jednoglasno u iznosu od 1000.00rsd.

Predsednik I podpredsednik će nabaviti plastične flašice, medvediće, I iste napuniti.

Na izložbu pozvati:

Predstavnika Opštine

Predstavnika TO

Dečiji vrtić

Predstavnika SPOS-a

Predstavnika Doma kulture

Veterinarskog inspektora,

Prestavnika veterinarske ambulante i

Predstavnike Udruženja pčelara iz okruženja iz Priboja, Nove Varoši, Zlatibora, Užica, Čajetine, Bajine Bašte, Požege, Kosjerića, Lučana, Arilja, Pljevalja, Bijelog polja, Goražda i Mojkovca.

Satnica izložbe

-do 10h doček gostiju( goste će dočekati i usmeravati malu salu Doma kulture Milan Cmiljanović, Sejfo Gojak i Radiša Žarković.U maloj sali goste će dočekati Mirsad Hodžić, Radojko Sredojević i Nenad Martinović.)

-10h -10 i 30hOtvaranje izložbe,Izložbu otvara predstavnik Opštine.

Dobrodošlicu gostima i učesnicima izložbe poželeće Predsednik Udruženja.

-10 i 30h -11h Program dečijeg vrtića, po završetku deci će biti podeljeni prigodni pokloni.

-11h Uručenje zahvalnica učesnicima izložbe

-13h Svečani ručak

                 3.Izveštaj sa satanka prekograničnog odbora održanog 31.07.2015.

Predsednik Udruženja, Mirsad Hodžić i član IO Nenad Mratinović izvestli IO o sastanku sa prestavnicima pčelara iz Pljevalja.

Zaključak:Dogovoreno je da do ponedeljka, 03.08.2015. odaberemo konsultanstku kuću.O sledećim koracima ćemo  se naknadno dogovarati.

                4.Izveštaj sa održanog izleta u Kamenoj gori I izmirenje obaveza.

Na licu mesta (prof Ćirković i poseta pčelinjaku Rada Kijanovića) smo se uverili šta   je jedan od uzroka trovanja pčela.

Izmirene obaveze u potpunosti.

 

         

              JEDANAESTA SEDNICA IO NIJE ODRŽANA ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA

 

         

              DVANAESTA SEDNICA  IO ODRŽANA JE    21.09.2015.god.

                Sednici su prisustvovali svi članovi IO Udruženja sa izostankom Naila Kajevića i Zorana Pušice.Sednici su  prisustvovali Marko Mandić član IO SPOS-a i član nadzornog odbora Udruženja Dragan Topalović.

               Članovi IO Udruženja jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red i po istom radili kao što sledi.

                1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženja i konstatovanje realizovanog po zaključcima 

          IO Udruženja(u prilogu izvod iz zapisnika).

          Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno

                 2. Izveštaj sa održane izložbe meda i finansijski izveštaj sa iste.

         Usvojen izveštaj sa izložbe po tački 2.Finansijski izveštaj sa izložbe se ne može konstatovati zbog izostanka

         Zorana Pušice sa ove sednice koji je dužani  isti podneti na sledećoj sednici IO .

                 3. Predlog Udruženja pčelara Prijepolje za člana izvršnog odbora SPOS-a.

         Marko Mandić je pojasnio po statutu  SPOS-a kako se delegiraju članovi za člana IO, člana Suda časti, Nadzornog obora i kandidat za Predsednika.             

                     Posle diskusije donet je zaključak:

         Predlog IO Prijepolje za člana IO SPOS-a za naredni mandatni period je dr Borko Tanović iz Užica,

         za Predsednika SPOS-a drRodoljub Živadinović.

         Usvojeno jednoglasno.

                 4.  Izveštaj sa održanih izložbi u Brodarevu, Pljevljima i Priboju.

         Izveštaje su podneli za Brodarevo Sejfo Gojak, za Pljevlja Nenad Martinović i za Priboj Radiša Žarković.

         Izveštaji usvojeni jednoglasno.

                 5. Pokretanje pčelarskog pogona i donošenje pravilnika o radu u pogonu o odobrenje troškova.

          Zaključak:Za izradu pravilnika zaduženi Milan Cmiljanović i Nenad Martinović uz  saradnju sa Radišom

          Žarkovićem koji će isti dostaviti IO na sledećoj sednici. Konačnu verziju pravilnika potrebno je  odštampati 

          U biltenu i predočiti Skupštini Udruženja.

          Troškovi za porebe rada u pogonu odobreni jednoglasno.

                6 .Organizovanje jednodnevnog izleta pčelara(izložba meda i opreme na Tašmajdanu).

          Predsednik tražio od Opštine da nam plate autobus tako da će odlazak na sajam biti besplatan, članove

          obavestiti sms-om.

                 7. Razno.

                         U petak 25.09. izložba u Užicu, ići će Mirsad Hodžić, Nenad Mratinović bez naknade troškova.

                        U nedelju 27.09.na sabor predsednika udruženja  u Kragujevcu, ići će Mirsad Hodžić .Za odlazak u 

               Kragujevac odobreni putni troškovi.

 

         

               TRINAESTA SEDNICA IO ODRŽANA JE  13.10.2015.god.

               Sednici su prisustvovali svi članovi IO Udruženja sa izostankom Sejfa Gojaka i Zorana

 Pušice. Sednici je prisustvovao I počasni clan Udruzenja Radojko Sredojevic.

Članovi IO Udruženja jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red I po istom radili kao što

 sledi.

                1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženja I konstatovanje

 realizovanog po zaključcima IO Udruženja(u prilogu izvod iz zapisnika).

 Dopuna tačke 5.:odobreni troškovi za održavanje higijene prostorija. Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

               2.Usvajanje pravilnika za rad u pčelarskom pogonu.

 Pravilnik o korićenju mašine za preradu voska sa izmenama I pravilnik o korišćenju mašine za mlevenje šećera sa izmenama.IO je jednoglasno usvojio.

Pravilnik za rad u pčelarskom pogonu je sastavni deo ovog dokumenta.

              3.Odluka o visini članarine za 2016god.

 Predlog da visina članarine za 2016 god.ostane ista kao prethodne godine(1000,00din).

 Usvojeno jednoglasno.

               4.Pripreme za Skupštinu Udruženja I datum održavanja iste.

                  Radni deo Skupštine 12.12. u 10h

                 Skupština sa gostima I svečanim delom 26.12 u 10h

 Usvojeno jednoglasno.

         5.Predlog za novi saziv Izvršnog odbora udruženja I predlog za predsednika Udruženja.

 Predlozi za promenu članova IO:

    - Budimir Tešević umesto Radiše Žarkovića

    - Nuko Jeina umesto Naila Kajevića

    -

 Predlog za predsednika u naredne dve godine da ostane Mirsad Hodžić.

            Predlozi usvojeni jednoglasno.

          6. Izveštaj sa izložbe meda u Beogradu (Tašmajdan).Finansijski izveštaj blagajnika sa  prethodnih izložbi.

           Izveštaj sa izložbe meda u Beogradu podneo je Predsednik Udruženja.

           Usvojen izveštaj jednoglasno.

 Zbog izostanka blagajnika sa današnje sednice, finansijski izveštaj se odlaže za sledeću

 sednicu.

           7.Razno

                -Zahtevi Marka Mandića I Rodoljuba Tomovića o nadoknadi štete zbog uginuća

 pčela, podneo Milan Cmiljanović.

             Zahtev odbijen.

                -Na TV Forumu objaviti obaveštenja:

                       -za prijavljivanje brojnog stanja košnica do 30.10.2015god.u veterinarskoj stanici “Strujic”.

                       -obaveštenje da je počela sa radom linija za preradu voska.

 

         

               ČETRNAESTA SEDNICA IO ODRŽANA JE 03.11.2015.god

            Sednici su prisustvovali svi članovi IO Udruženja sa izostankom Sejfa Gojaka i Naila 

              Kajevića. Sednici je prisustvovao I član nadzornog odbora Dragan Topalović.

  Članovi IO Udruženja jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red I po istom radili kao

  što sledi.

               1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice IO Udruženja I konstatovanje 

  realizovanog po zaključcima IO Udruženja (u prilogu izvod iz zapisnika).

  Izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

               2. Pripreme Skupštine 2015

        Skupstina ce biti odrzana u dva dela I to: radni i svecani deo Skupstine  sa sledećim

Dnevnim redom:

                                               I-   Radni deo Skupstine

Radni deo Skupštine biće održana 12.12.2015 sa početkom u 10 sati  u prostorijama Udruženja u Industrijskoj zoni na Kolovratu sa sledećim tačkama dnevnog reda:

         1. Pozdravna reč predsednika Udruženja.

          2. Izbor radnih tela Skupstine.

                        - Verifikacine komisije od 3 člana

                        - predsedavajućeg Skupstine

                        - dva člana radnog predsedništva

                        -zapisničara i dva overivača zapisnika

         3. Podnošenje izveštaja :

                        - Izveštaj o radu Udruženja za 2015.god.

                        - Finansijski izveštaj za 2015.god.

                        - Izveštaj nadzornog odbora za 2015.

          4. Diskusija po izveštajima i donošenje odluke o njihovom usvajanju

          6 . Predlaganje, razmatranje i usvajanje Programa rada Udruženja za 2016.god.

          7. Donošenje odluke o visini članarine u Udruzenju za 2016.god.

          8. Utvrdjivanje predloga za dodelu priznanja istaknutim pojedincima i privrednin subjektima u 2016.god.

 9. Pitanja i predlozi

                                                 II -SVEČANI   DEO   SKUPŠTINE

                  Svečani deo godišnje Skupštine Udruzenja pčelara Prijepolje će se održati u subotu, 26.12.2015. u Maloj sali Doma kulture u Prijepolju sa početkom u 10 časova sa sledećim  Dnevnim redom:                                                 

  1-  Pozdravna reč predsednika udruženja

  2-  Urucivanje priznanja za 2014. god

  3-  Predavanje na temu: iz pčelarske prakse

          Na kraju u holu Doma kulture bice organizovan koktel za goste i sve prisutne claove Udruzenja.

           2. a-      Izvršni nodbor Udruženja predlaže da:

        predsedavajući Radnog dela Skupštine  bude Budimir Tešević a u slucaju sprecenosti Nenad Martinovic

        Da Komisiju za priznanja za 2015 god. Sačinjavaju:

                  - Radiša Žarković, predsednik

                  -  Sejfo Gojak

                  -  Zoran Pušica

- U trajanju  od 10 dana, jedan put dnevno,  na TV Forum-u objaviti obaveštenje o visini članarine I roku za učlanjenje.

      Ova tacka je svojena jednoglasno.

       3.   Poziv za regionalnu sednicu Zlatiborskog regiona(izbor clana IO SPOS-a)

 Zbog sprecenosti predsednika Udruzenja, IO je doneo odluku da na sastanak ode    podpredsednik Udruzenja Milan Cmiljanović i Nenad Martinović

         Usvojeno jednoglasno.

       4. Izveštaj o radu pčelarskog pogona I finansijsko razduživanje.

Sav prihod koji se dobije od mašina uplaćuje se na račun Udruženja.

Prihod od korišćenja opreme Udruženja u oktobru 2015. iznosi:

        mašine za satne osnove -  23.300.00 rsd i

         1.750.00 rsd od mlevenja šećera.

Na osnovu usvojenog Pravilnika,  Radiši Žarkoviću se isplaćuje 13.475.30 rsd.

       Usvojeno jednoglasno.

       5. Finansijski izveštaj I razduživanje blagajnika(izložba meda, izlet K.Gora)

Blagajnik Zoran Pušica je zamolio da se ova tačka odloži za sledeću sednicu jer nije došao spreman.

Sekretar će takođe za sledeću sednicu pripremiti obaveze plaćanja prema Sejfu Gojaku I Zoranu Pušici.

        Usvojeno jednoglasno.

        6 .Razno.

           - Informacija o molbi tužilaštvu povodom letošnjeg uginuća pčela.

            Predsednik Udruženja izneo je informaciju o toj molbi.

           - IO Udruženja je jednoglasno doneo odluku da rok za učlanjenje pčelara za sledeću godinu bude  od 12.12.2015.god do 31.03.2016.god.

       -Predlog za  člana IO da umesto Zorana Pušice bude izabran Duško Sredojević usvojeno jednoglasno

 

V  -   FINANSIJSKI   IZVEŠTAJ  UDRUŽENJA PČELARA PRIJEPOLJE ZA 2015 GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZA 2016 GODINU  

 

 

VI-  IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

               Nadzorni odbor je izvršio pregled celokupne dokumentacije koja se odnosi na finansisko poslovanje Udruženja za 1015 godinu  u celosti je prihvatio izveštaj.

 

                      Nadzorni odbor:

                            1.Dragan Topalović -predsednik

                            2.Jusuf Malagić        - član

                            3. Sreten Sarić          - član

 

                               PROGRAMA RADA ZA 2015 GODINU

              Udruženje pčelara Prijepolje,u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka u zakonskim okvirima a na osnovu svojih mogućnosti u 2015 godini naročito će:

              Raditi na propagiranju pčelarstva učlanjavanju pčelara,naročito onih koji do sada nisu bili članovi Udruženja i mladih pčelara.

             Saradnju sa lokalnom samoupravom podići na najviši mogući nivo.Realizacijom projekata prijepoljsko pčelarstvo bi se podiglo na jedan zavidan nivo.Uvećanjem pčelinjih zajednica i preradom voska po daleko povoljnim cenama, pčelari Uduženja imali bi daleko veću finansisku dobit za sebe i svoje porodice.Samim tim  pčelarstvo bi postalo unosan posao za mlade ljude u  Opštini Prijepolje. 

  -Organizovati za  pcalare;predavanja,seminari,ekskurzije,poseta sajmovima itd

   -Organizovati 11-u po redu izlozbu meda i proizvoda od mera u avgustu   2016god.

   - Saradnju sa veterinarskom sluzbom i republičkim veterinarskim inspektorom podići na najviši nivo

    -Unapredjivati i propagirati rad na preradi voska.

    - Organizovati odlazak članova Udruženja na sajam pčelarstva u Beogradu,mart 2016 god i Tašmajdan 2016god.

    - Obilaziti članove Udruženja i njihove pčelinjake u cilju pružanja svake vrste pomoći,naročito mlade pčelare i stare iznemogle pčelare.

     -Saradnja sa udruženjima u Srbiji,Zlatiborskom okrugu,Crnoj Gori i BiH i pomoć članovima Udruženja koji učestvuju na izložbama u okruženju.

     -Poboljšati saradnju Udruženja sa udruženjima malinara,voćara,povrtara itd.

     -Putem sajta Udruženja i na druge načine pčelare informisati o svim važnim dešavanjima u Udruženju,SPOS-u,  pčelarstvu uopšte.

     -Organizovati ekskurziju za pčelare, krajem pčelarske sezone.

Pružati stručnu i svaku drugu pomoć svim članovima Udruženja.

 

        VI – SPISAK DOBITNIKA PRIZNANJA SPOS -a za 2014 god.

 

        Na osnovu Pravilnika SPOS-a o ustanovljenju i dodeljivanju priznanja zaslužnim pčelarima Udruženja i ustanovama, a na osnovu predloga Skupštine Udruženja pčelara Prijepolje na sednici odrzanoj 27.12.2014 godine, SPOS  je za 2014. nagradio sledeće pojedince i privredne subjekte:

 

                1. Diploma “PROFESOR JOVAN ŽIVANOVIĆ”

                        1.Šehović Mustafa, pčelar iz Prijepolja

                   2.  ZLATNA MEDALJA “ZASLUŽNI PCELAR”

                        1. Matović Slaviša

                        2. Malagić Jusuf

                   3. POČASNI CLAN SPOS-a

             1. Sredojević Radojko

                  4.  “POVELJA’’

                        1. Sarić Sreten

                        2. Karahodžić Jusuf

                        3. Kijanović Rade

                   5. “ZAHVALNICA”SPOS-a

                        1.Veterinarska stanica ,,Strujić”

                        2. Alomerović Agan

                        3. Brajović Filip

                        4. Bendić Vukašin

                   6. “POHVALNICA”SPOS-a

                        1. Despotović Zoran-član opštinskog veća

                        2. Petrić Slobodan

                        3. Milanović Milan

                        4. Čaušević Mujo

                Udruženje pčelara Prijepolje je za ostvarene rezultate i za doprinos radu Udruženja u 2014 god. nagradilo Zahvalnicom sledće pojedince i privredne kolektive:

                               1.TV  “FORUM”

                                       2. LIST"POLIMLJE"

                                       3. PJANOVIĆ RAJKO

                                       4. KAPIDŽIĆ NEDAMETA

                                       5. ĐURIĆ MIROLJUB -KOSJERIĆ

            

DOKUMENTA UDRUŽENJA PČELARA PRIJEPOLJE

   

                                                      I

                              POSLOVNIK O RADU

             

 1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 Ovim poslovnikom uredjuje se nacin rada Odbora, prava i obaveze članova Odbora, pripremanje i odrzavanje sednica odbora i Skupstine Udruzenja, postupak predlaganja, rasprave, usaglasavanja i odlucivanja, obrazovanja komisija, timova i radnih grupa, kontrola rada i izvestavanje o izvrsenju datih zaduzenja, uredjuje se vodjenje zapisnika sa sednice odbora, donosenje akata ko i druga pitanja u vezi sa radom Odbora. Ako neko pitanje nije uredjeno Poslovnikom isto ce se urediti zakljuckom, odlukom, resenjem, odnosno odgovarajucim aktom Odbora.

Član 2.

Poslovnik o radu odbora donosi se na sednici gde je prisutna vecina ukupnog broja clanova odbora,usvojen je ako za predlog  glasa većina ukupnog broja članova Odbora.

Član 3.

Predsednik odbora stara se o pravilnoj primeni ovog pravilnika.Sednice odbora odrzavaju se po potrebi,a najmanje jednom u toku mesea,uglavnom u popodnevnim satima.Uperiodu medobranja moze se praviti pauza ali ne duze od ti meseca

                                                                       Član 4.

 Sednice odbora su javne.Javnost na sednici moze biti iskljucena u slucaju kada se iznose podatci koji se smatraju poslovnom tajnom,u tom slucaju odbor radi bez prisustva trecih lica.

                                                                  Član  5.

Odbor moze donositi pravno valjane odluke ako sednici prisustvuje vecina od ukupnog broja clanova odbora.

                                                                  Član 6.

Pravo glasa na sednici odbora imaju samo njegovi clanovi.

                                                                        Član 7..

Odluke I zapisnici sa sednica odbora cuvaju se kao sluzbena dokumenta u arhivi Udruzenja.

 

     2. NACIN RADA ODBORA

Član 8.

Odbor po pravilu radi na plenarnim sednicama.Kada su u pitanju jednostavnije pojedinacne odluke,odbor moze obaviti telefonsko glasanje,na predlog predsednika odbora,i ovaj posao obavlja predlagac odluke. Izuzetno,akoje pitanje urgentno,predsednik i podpredsednik u vezi sa tim donose odluku u ime odbora.

Telefonski donete odluke i zajednicki donete odluke predsdnika i podpredsednika odbora moraju se na prvoj sednici odbora podneti na potvrdjivanje-verifikovanje.

 

 3. PRAVA I OBAVEZE CLANOVA ODBORA

Član  9.

Clan odbora ima pravo i duznost da prisustvuje i ucestvuje u radu sednice i telefonskog odlucivanja.U slucaju sprecenosti da prisustvuje sednici odbora duzan je da o tome najmanje sest sati pre odrzavanja sednice obavesti predsednika,odnosno onog ko je sazvao sednicu i opravdati izostanak.

Član 10.

Clan odbora je duzan da savesno vrsi svoju funkciju,da predlaze odrzavanje sednice i pitanja za dnevni red,ima pravo da podnosi predloge odluke,zakljucke,resenja i drugih akata iz delokruga rada odbora,da bude obavestavan o pitanjima cije poznavanje mu je potrbno radi pravilnog vrsenja funkcije clana odbora,da diskutuje u vezi sa pitanjima koja su na dnevnom redu.

Član 11.

Clan odbora je duzan da se pridrzava dnevnog reda na sdnici,za nepridrzavanje dnevnog reda moze se izreci mera predvidjena ovim poslovnikom.

 

4. PRIPREMANJE I ODRZAVANJE SEDNICA ODBORA I SKUPSTINE UDRUZENJA

Član 12.

Predlog dnavnog reda sednice odbora sastavlja predsednik i podpredsednik odbora,a predlog dnevnog reda Skupstne Udruzenja daje odbor.Kod sastavljanja predloga dnevnog reda predsednik i podpredsednik odnosno odbor su duzni da vode racuna da se u dnevni red prvenstveno unesu ona pitanja koja su u nadleznosti odbora odnosno Skupstine Udruzenja,a ostala pitanja da ih odbor odnosno Skupstina razmatra

Član 13.

Sednicu odbora saziva predsednik odbora,a u njegovoj odsutnosti podpredsednik odbora ili lice na kog predsednik prenese ovlascenje.Predsednik je duzan da sazove sednicu na zahtev vecine clanova odbora.Sednicu po nalogu sazivaca,koji daje i predlog dnevnog reda,zakazuje sekretar odbora najmanje tri dana pre odrzavanja iste i to telefonskim putem,sa definisanjem mesta i vremena,kada pozvani na sednicu mogu preuzeti material  u vezi sa dnevnim redom.

Sednica Skupstine Udruzenja mora se zakazati najmanje osam dana pre odrzavanja iste na nacin kako odluci odbor (tel.putm,preko sredstava informisanja itd).

 

5. RAD NA SEDNICAMA ODBORA I SKUPSTINI UDRUZENJA

 

Clan14.

Rad na sednicama Skupstine Udruzenja odbor uredjuje protokolom,koga realizuje sekretar odbora,a osnovna pravila rada,ako nisu uredjena posovnikom Skupstine,ponuditi ih Skupstini iz ovog poslovnika.

                                                                         Član 15.

Sednicom odbora predsedava prdsednik odbora,a u njegovoj odsutnosti sazivac sednice.

Čan 16.

           Lice iz clana15 poslovnika otvara sednicu,rukovodi radom i stara se o odrzavanj 

           reda.Zapisnik sa sednice odbora void sekretar.a u njegovoj odsutnosti lice koje odredi

           odbor.

 

                                                              Član17.

U slucaju da sednici ne prisustvuje dovoljan broj clanova za odlucivanje,sednica se odlaze i zakazuje nova,pridsutnima usmeno a odsutnim telefonom.

Član 18.

           Predsedavajuci sednicom odbora stara se da se rad odvija prema utvrdjenom dnevnom

           redui po odredbam poslovnika.Samo u opravdanim slucajevima odbor odobrava

          odsustvo sa sednice i napustanje sednice clanu odbora,ako je to trazio.

 

Član 19.

           Pre prelaska na dnevni red,odbor usvaja zapisnik sa predhodne sednice i analizira  

           izvrsenje poslova i zadataka po odlukama,zakljuccima i drugim aktima donetim na        

           predhodnim sednicama za koje su rokovi izvrsenja istekli.Za neizvrsenje poslova i

           zadataka konstatuje se zapisnikom,a sekretar odbora na osnovu svih podataka pravi

          rekapitulaciju i inicira izricanje mera predvidjenih ovim poslovnikom.Ovo isto cini i za

          neopravdana odsustva clanova odbora sa sednica I nepostovanje reda kada se

          odrzavaju sednice odbora. 

Član 20.

Po svakoj tacki dnevnog reda sednice odbora,predsedavajuci otvara raspravu,U odnosu na date predloge u dostavljenim materijalima kao i na obrazlozenje predloga predsedavajuceg,prisutni na sednici mogu dati svoje predloge, koji takodje moraju biti obrazlozeni sazeto i jasno.

Član 21.

Predsedavajuci ce upozoriti diskutanta ako se udalji od pitanja koje je na dnevnom redu,pa ako seto ponovi oduzece mu rec.

 

      6   ODLUCIVANJE I GLASANJE

Član 22.

Nakon iscrpne diskusije i po predlogu prihvcenom bez diskusije,odbor donosi odgovarajucu odluku,zakljucak,resenje,preporuku ili drugi akt koga definise predsedavajuci,dizanjem ruke “za”ili “protiv”.

Član 23.

Uvek se prvo glasa po predlogu dostavljenom uz dnevni red ili po predlogu koji je formulisao izvestilac,a onda o ostalim predlozima,onako kako su davati.

Ukoliko ima visa od dva predloga po istom pitanju,na konacno izjasnjavanje idu dva koja su dobila najvise glasova.

Član 24.

Stavove i akta donesena na sednici odbora dostavlja sekretar odbora onima na koje se odnose,a jedan primerak u arhivu Udruzenja.

 

      7    STALNA I POVREMONA TELA ODBORA

Član 25.

Odbor moze da obrazuje stalna i povremena radna tela kao sto su komisije,timovi,menadzmenti,radne grupe,sa ciljem izvrsenja pojedinih poslova i predlaganja odgovarajucih resenja.

Član 26.

Odlukom odbora o obrazovanju tela iz clana25.poslovnika, odbor odredjuje njihov sastav,delokrug rada,zadatke i nacin rada.Rukovodilac tela trbao bi da bude clan odbora.

Član 27.

Osoba koja kordinira rad tela obrazovanim predhodnim clanom poslovnika treba da bude podpredsednik odbora,odnosno lice koje imenuje odbor,sa zadatkom da pored poslova kordinacije treba da obavlja i poslove ispomoci i poslove obavestavanja odbora o toku aktivnosti tela koja su birana od strane odbora.

 

8  MERE KOJE SE IZRICU ZA NEPOSTOVANJE ODREDABA OVOG PRAVILNIKA

Član 28

Na osnovu evidencije koju poseduje sekretar odbora o

 -neopravdanim izostancima na sednicama,

 -nepostovanju izvrsenja poslova i zadataka,

 -remecenju reda i izrecenim uvredama, izricu se mere i to:

              Za učinjenu jednu gresku-usmena opomena

        Za ponovljenu istu gresku-pismena opomena

        Za ucinjene tri greske po istom osnovu-dostavlja se prijava sudu casti

Usmenu i pismenu opomenu izrice predsedavajuci sednicama odbora,a dostavu prijave nadleznom telu vrsi odbor uz predlog mera[oduzimanje mandata clana odbora,oduzimanje clanske karte clana Udruzenja,nadoknada materijalne stete idr.

 

9 ZAPISNICI

Član 29.

U toku odrzavanja sednice odbora vodi se zapisnik,a po potrbi i kada se odrzavaju sednice i sastanci tela odbora.Zapisnik void sekretar odbora,ukoliko odbor ne odluci drugacije.

 

 

 

Član 30.

Zapisnici se dostavljaju onima na koje se odnose da bi mogli pratiti izvrsenje poslova po zaduzenjima,i arhivi radi kontrole rada odbora i tela.Uz zapisnik treba cuvati vredne priloge i dokumente trajne vrednosti,o tome void racuna sekretar odbora.

 

Član 31.

 

Zapisnik treba da sadrzi broj sednice,datum odrzavanja.dnevni red,prisustvo sednici,pravdanje odsustva kada su za to ispunjeni uslovi,sazeto hronoloski opisati tok sednice,odnosno sastanka,i kao najvaznije,koje odluke,i druga akta je doneo odbor odnosno njegova tela kao i zakljucke,stavove,preporuke i sugestije.

Član 32.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.Izmene i dopune poslovnika vrse se na isti nacin kao i njegovo donosenje.

 

            U Prijepolju                                                          Predsednik Izvrsnog Odbora

         26.01 2015.                                                                  Mirsad Hodzic

 

 

 

 

 

 

 

II

PRAVILNICI O KORIŠĆENJU MAŠINE ZA PRERADU VOSKA I MLINOVA ZA ŠEĆER

Na osnovu člana 9. stava šest Statuta Udruženja pčelara Prijepolje, Izvršni Odbor Udruženja na svojoj redovnoj sednici održanoj 13.10.2015. gdine donosi

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU MAŠINE ZA PRERADU VOSKA

 

1. Mašina ne može biti puštena u pogon bez lica koje je zaduženo za rad te mašine po odluci Izvršnog odbora Udruženja pčelara, Prijepolje (trenutno zaduženo lice je Radiša Žarković, telefon 063-1908274);

   2. Cena rada za članove Udruženja pčelara, Prijepolje po jednom kilogramu izrađenog  voska(satne osnove)iznosiće 0,7€ u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu

    3. Sve eventulne troškove za održavanj mašine i prostorije kao i sve troškove za potrošni materijal (pervol, karton, papir, traka itd.) snosiće Udruženje iz srestava od naplate prerađenog voska;

4. Vreme rada mašine za preradu voska je od 15 septembra do 31 marta stim što je potrebno kontaktirati osobu odnosno lice koje je zaduženo za rad mašine zbog rasporada rada mašine;

5. Zbog tehničkih uslova rada mašine potrebno je donositi čist vosak(pretopljen u krugu i sl čistoća   preko 95%) u protivnom ne može se vršiti izrada satnih osnova;

6. Za članove Udruženja pčelara Prijepolje izrada satnih osnova je ograničena od 20kg minimalno do 50kg maksimalno u jedoj sezoni s tim što može član Udruženja izraditi i veću količinu uz pismeni zahtev Izvršnom Odboru u kome će obrazložiti razlog te veće količine izrade satnih osnova (Veći broj košnica, uginuće pčela, proširenje pčelinjaka itd.);

7. Svaki pčelar koji donosi svoj vosak na preradu i izradu satnih osnova i sam je odgovoran za kvalitet svog voska i dužan je da potpiše izjavu kojom preuzima svu odgovornost za svoj vosak;

8. Evidencija o radu mašine i naplati usluga kao i davanje priznanica vršiće odgovorni radnik na mašini (Trenutno Radiša Žarković), a koji će biti dužan podnositi izveštaj Izvršnom Odboru  Udruženja pčelara Prijepolje;

9. Analiza Pravilnika o korišćenju mašine za prardu voska će se izvršiti nakon jedne sezone rada mašine to jest iskustva i primedbi radnika zaduženog za mašinu i korisnika to jest pčelara.

 

U Prijepolju                                                                                        Izvršni Odbor

  14.10.2015                                                                          Udruženja pčelara Prijepolje

 

 

                                                    PRAVILNIK

                  O KORIŠĆENJU MAŠINE ZA MLEVENJE ŠEĆERA

 

1.   Mašina ne može biti puštena u pogon bez lica koje je zaduženo za rad te mašine po odluci izvršnog odbora Udruženja pčelara, Prijepolje (trenutno zaduženo lice je Radiša Žarković, telefon 063-1908274);

2    Cena rada za članove Udruženja pčelara, Prijepolje je 5 din po 1 kg šećera

3.    Sve eventualne troškove za razne sitne popravke snosiće Udruženje pčelara Prijepolje;

4.   Vreme rada mašine za mlevenje šećera je od 1avgusta do 31marta stim što je potrebno kontaktirati osobu odnosno lice koje je zaduženo za rad mašine zbog rasporada rada mašine;

5.    Evidencija o radu mašine i naplati rada mašine kao i davanje priznanica vršiće odgovorni radnik na mašini (Trenutno Radiša Žarković), a koji će biti dužan podnositi izveštaj Izvršnom Odboru Udruženja pčelara Prijepolje;

6.    Analiza Pravilnika o korišćenju mašine za mlevenje šećera će se izvršiti nakon jedne sezone rada mašine to jest iskustva i primedbi radnika zaduženog za mašinu i korisnika to jest pčelara.

             U Prijepolju                                                            Izvršni Odbor,

               14.10.2015                                                      Udruženja pčelara Prijepole

 

 

 

 

                  DELEGATI SKUPŠTINE UDRUZENJA PČELARA       PRIJEPOLJE

 

1.ALMIR TALOVIC                                                   21.ALIJA MUSTAJBEGOVIC                                 

2.NENAD MARTINOVIC                                          22.SLOBODAN PETRIC

3.SAKIĆ ŠEVKO                                                      23.GRUICA PUSICA

4.JEJNA NUKO                                                       24.JADRANK PUZOVIC

5.DUSKO SREDOJEVIC                                         25.KAJEVIĆ NAIL

6.RADISA ŽARKOVIĆ                                             26.PERO MOSUROVIC

7 VAHIDIN  ROVCANIN                                          27.HAMID DZANOVIC

8.CEMAL AHMETOVIC                                           28.RADE KIJANOVIC

             9.IZET DJURDJEVIC                                             29 BUDIMIR  TEŠEVIĆ

10.MICA VASILJEVIC                                             30.MARKO MANDIC

11.RIFAT PLOJOVIC                                              31.VUK LOJANICA

12.MILAN CMILJANOVIC                                       32.ZECO FAZLIC

13.MILIVOJE JAKSIC                                              33.JUSUF MALAGIC

14.SEJFO GOJAK                                                   34.RADE VERUOVIC

15.ANDJA ILIC                                                          35.MIRSAD HODZIC

16.ZORAN PUSICA                                                   36.ĆUKOVIĆ RADOMAN

17.RADOJKO SREDOJEVIC                                   37.SELMO NUKOVIC

18.DRAGAN TOPALOVIC                                        38.MIRKO LOJANICA

19.ZORAN NINCIC                                                    39.MUSTAFA SEHOVIC

20.AGAN ALOMEROVIC                                          40.JUSUF KARAHODZIC

                                                                                   41.SANIJA FAZLIĆ

 

 

    Prijepolje,17.04.2014