Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.0.63 (FreeBSD) PHP/4.4.9 Server at cloudns.at Port 80
Pismo pčelarima za avgust

Udruženje Pčelara Prijepolje

Pismo pčelarima za avgust

 

 

 

Do sada smo ubirali plodove, ali sada moramo da se posvetimo više pčeli da bi je pripremili za zimovanje, od nas zavisi  kakve će nam zajednice ući u zimu. 
Pre početka bilo kakvog rada oko košnica proverite poilice, svakodnevno sveža i čista voda su preduslov za zdravu pčelu. Unošenjem čiste vode  i lepezanjem krilima pčela rashlađuje košnicu. Sledeće je borba protiv varoe.
Ako smo postavili apigard do 15.jula ili smo uradili tretman mravljom kiselinom, onda smo veliki posao obavili što se tiče borbe protiv varoe,pčela će nam biti oslobođena krpelja u velikoj meri tako da možemo u avgustu očekivati zdravu pčelu,koja će ući u zimu i dočekati proleće.
Prvi posao na pčelinjaku biće obavljanje detaljnog pregleda svih pčelinjih zajednica radi utvrđivanja njihovog, zdravstvenog stanja,  kvaliteta matice na osnovu legla i količinu hrane.
Ako su ti parametri zadovoljeni, onda su nam zajednice jake. Kod pregleda odmah sve ramove iz centralnog dela iz kojih nije izašlo dve-tri generacije legla premeštamo na bočne strane,jer u nove ramove teže matica polaže jajašca, a i hladniji su za zimovanje, a ramove sa pergom i medom približavamo centralnom delu.
Kada se naiđe na zajednicu sa lošom maticom ista se menja, ili se spaja sa nekim od nukleusa koji u sebi imaju mladu maticu i to preko novinskog papira.
Spajanje slabih društava, odnosno društava sa nedovoljnim brojem pčela radilica, takodje je jedan od bitnih radnji koje treba izvršiti u ovom mesecu. Ako se ima u vidu da matica u avgustu i septembru položi ukupno 15000-20000 jaja, iz kojih će se izvesti isto toliko pčela, i da je taj broj pčela možda dovoljan da društvo nekako prezimi, ali nikako dovoljan da se od takvog društva očekuju visoki prinosi, onda pčelar mora da preduzme odredjene mere radi ojačavanja pčelinjih društava i da sa jakim društvima udje u zimski period. Ako pčelinje društvo zauzima pet (ili manje) ulica, ono je slabo i ne može samostalno da preživi. Zato slabo društvo s jeseni treba pripojiti (preko novine) jačem društvu, uzeti maticu iz lošijeg pre spajanja.
Pošto je avgust mesec poznat po tome da ima slab unos nektara ili ga uopšte nema, a mi moramo spremiti što više pčelu od 15.avgusta do 15.septembra moramo vršiti stimulativno prihranjivanje pčelinjih društava i izvodjenje što većeg broja mladih pčela jer je to praktično najvažniji posao na pčelinjaku avgusta meseca. Samo zdrava i jaka pčelinja društva sa oko 30000  pčela mogu uspešno da prezime i dočekaju prvu pčelinju pašu.  Prihranjivanje treba vršiti sve dok se ne obezbedi dovoljna količina rezervne hrane. Prihranu možemo vršiti na dva načina: 
1. stavljanjem punih ramova meda u zbeg, 
2. prihrana šećernim sirupom.
Prihrana medom je bolja po pčelu, ali ako nema meda prihrana se može vršiti i šećernim sirupom. Stimulativnom prihranom matice mogu povećati polaganje jajašca i do 30% što je dobro za pripremu zajednica za zimu.Stimulativnu prihranu treba raditi obazrivo ako ima dovoljno meda u košnicu da ne dođe do blokade matice. Ramom u zbeg  to se ne može dogoditi jer je količina koja se nalazi na ramu ista vrati. Obratiti pažnju kod davanja čećernog sirupa davati od 200 do 300 gr dnevno ili svaki drugi dan.
Mora se obratiti pažnja naročito na pčelinjake koji su na većim nadmorskim visinama gde može imati unosa medljike, ako je ima istu moramo iscediti, a umesto nje dodati med ali svoj koji je zdrav, ako nemamo med mora se dodati šećerni sirup I to kao glavna hrana koju će pčela preraditi I spremiti za prezimljavanje. Na medljici pčele teško mogu prezimeti jer sadrži znatne količine nesvarljivih materija,a pošto pčele zimi ne mogu redovno da izleću na pročišćavanje, to se nesvarljive materije gomilaju u probavnim organima pčela radilica , pa dolazi do oboljenja I proliva. Gde mogu uginuti I cele pčelinje zajednice.

Kako ćemo pakovati tela zavisi od tipa košnice i sistema kojim se radi tako da tu pravila nema, najbitnije je da se med nalazi iznad klubeta koje će se stvoriti u zimu. To se odnosi za nastavljače gde pčele idu u visinu, za pološku bitno je zajednicu zazimeti sa visokim mednim kapama koje trebaju biti minimalno 15sm visine, 
Čak se praktikuje da se polumedište sa medom stavi ispod plodišta kod nastavljača određenog tipa DB LR gde bi pčela podizala med u plodište tokom avgusta I do polovine septembra, to bi imalo za cilj stimulativne prihrane, I povećanje medne kape kod izlaska pčela iz ćelija vršila bi se dopuna i pravilan razmeštaj u pčelinjoj zajednici, podizanje meda u plodište pčela će odrediti prema potrebi čak može ostati i ispod med koji će čekati proleće. Tu smo stvorili još jednu pogodnost podigli smo plodište višlje od podnjače, tako da smo stvorili bolji uslov za prezimljenje
Zaključićemo sledećim komentarom, naš rezultat u vezi hrane možemo videti odokativno I da procenimo potrebnu količinu koja nesme biti manja od 15 kg hrane. Ali ono što nema ispravke o kvalitetu izležene pčele je koliko smo skinuli varou  znaće se kada se bude radilo oksalnom kiselinom tokom zime,  što manje opalih varoa je veći uspeh i naša posvećenost tokom jula na smanjenju varoe i ulaskom zdrave pčele u zimu.
Srećno prezimljenje.