Udruženje Pčelara Prijepolje

Organizovan mirni protesni skup

U subotu 11 jula 2015godineUdruženje pčelara Prijepolje je organizovalo miran protesni skup.

Skup je održan na platou Doma Kulture Prijepolje.Povod održavanja protesnog skupa je nekontrolisano prskanje biljnih kultura i masovno trovanje pčela na visočijim područijima Opštine Prijepolje.Naime polovinomJula desilo se masovno trovanje pčelinjih zajednica na
 podruciju Babina,Jabuke,Kamene Gore,Kosatice,Kaćeva,Aljinovića,Pravoševe,...Dakle u svim m.zajdnicama Opštine koje se nalaze iznad 700m nmv.Epilog je 30-ak pčelara odnosno oko 700 pčelinjih zajednica je uništeno potpuno ili delimično.Na skupu pored pčelara bili su prisutni predstavnici lokalne samouprave,predstavnik Saveza pčelarskih organizacija Srbije,mediji.Na skupu je istaknuta dosadašnja dobra saradnja izmedju pčelara i gradjana pomenutih mesnih zajednica i istaknuto da pčelari hoće da veruju da je do trovanja pčela došlo zbog neobaveštenosti i neznanja pojedinaca u tim m.zajednicama, Predstavnik
 lokalne samouprave je izrazio žaljenje i obećao maksimalnu podršku  i pomoć pčelarima da saniraju posledice trovanja pčela.Predsednik Udruženja je pozvao pčelare na strpljenje i toleranciju i pčelarima obećao makimalnu podršku od strane Izvršnog odbora Udruženja,da će ubuduće više raditi na edukaciji i obaveštavanju poljoprivrednih proizvodjača na pomenutim lokacijama,kao što je radjeno na nižim lokacijama Opštine gde su ogromni zasadi maline,kupine itd.i nijedna pčelinja zajednica nije otrovana,upravo što je izvršni odbor Udruženja upornim obaveštavanjem,upozoravanjem,edukovanjem malinara,voćara i dr.putem medija,na predavanjima,u polj.apotekama zamolniama i na kraju savetom pčelarima da održavaju dobre komšiske odnose i saradjuju sa lokalnim poljoprivrednim proizvodjačima. 
  Skup je protekao u mirnoj tolerantnoj i kulturnoj atmosveri sto je i svojstveno pčelarima.
 
                                                     Predsednik Udruženja pcelara,Mirsad Hodžić

OBAVEŠTENJE

1.Udruzenje pcelara Prijepolje u toku leta ima, pored aktivne sezone medobranja,aktivnosti utvrdjene plalanom rada Udruzenja.

     Clanovi izvrsnog odbora su ovih dana izvrsili preseljenje u nove prostorije.Naime Opstina Prijepolje je ustupila Udruzenju pcelara prostorije u "Turistickoinformativnom centru" za smestaj linije za preradu voska i kancelariski prostor.Pored postojece opreme:linija za satne osnove sa autoklavom,dva mlina za mlevenje secera,mini mesaona za pogace,i kompletna kancelariska oprema,Udruzenje je kupilo novi manji savremeni autoklav a postojeci smo dali na prepravku za mesalicu za invertovanje secernog sirupa.  
      Druga aktivnost je organizovanje jednodnevnog izleta za svoje clanove.Izlet smo dogovorili 25 jula u Kamenoj gori(turisticko izletiste u blizini Prijepolja),Gost na druzenju ce biti uvazeni prof.dr Dragan Cirkovic iz N,Pazara.Clanovi Udruzenja o detaljima  ce biti obavesteni putem sms poruke.
      I jedna od najvaznijih aktivnosti je organizovanje izlozbe meda. Desetu jubilarnu izlozbu smo planirali za 8 avgust 2015 godine, plato Doma kulture Prijepolje.Ucesce na izlozbi mogu imati svi pcelari i proizvodjaci opreme za pcelarstvo iz Srbije i regiona.
 
                                                                     Predsednik Udruzenja
Mirsad Hodžić

POZIV NA SKUPSTINU SVIM CLANOVIMA UDRUZENJA PCELARA SUBOTA 27.12.2014.god. DNEVNI RED

POZIV NA SKUPSTINU SA DNEVNIM REDOM

 

          Na osnovu clana 28. Statuta Udruzenja pcelara Prijepolje i odluke Izvrsnog Odbora Udruzenja sa sednice odrzane 27.10.2014. god. zakazujem redovnu godisnju Skupstinu Udruzenja pcelara Prijepolje za 27.12.2014.godine na delegadskom principu, sa pocetkom u 09h u maloj Sali Doma Kulture, a svecani deo skupstine (sa svim clanovima Udruzenja), u 11h. u istoj sali.

Opširnije: POZIV NA SKUPSTINU SVIM CLANOVIMA UDRUZENJA PCELARA SUBOTA 27.12.2014.god. DNEVNI RED

OBAVESTENJE O POKRETANJU LINJE ZA PRERADU VOSKA, MLINOVA ZA SECER I MESAONE ZA POGACE

Realizacijom projekta prekogranicne saradnje, Udruzenje je nabavilo:

- liniju za preradu voska,

- dva mlina za secer,

- mini mesalicu za pogace.

         Nabavkom masine za preradu voska napravljen je ogroman pomak u razvoju naseg pcelarstva. Sada nasi pelari imaju mogucnost prerade voska po visokim standardima i kvaliteta kakav pruzaju razvijene drzave.

         Nabavkom masine stvoreni su uslovi da pcelari Prijepolja preradjuju sopstveni vosak uz postovanje visokih standarda i po cenama koje su regresirane za clanove udruzenja i do 50%. Cena prerade voska za clanove Uruzenja je 0,70E po 1kg. satne osnove.

         Masina je za sada smestena u iznajmlenom prostoru. Zakupnina i rad na masini Udruzenje placa 0,5e po 1kg satne osnove. Za rad na liniji IO je angazovao Sehovic Dzanelu, kao najpovoljnije resenje za Udruzenje.

Opširnije: OBAVESTENJE O POKRETANJU LINJE ZA PRERADU VOSKA, MLINOVA ZA SECER I MESAONE ZA POGACE

UPUTSTVO O SPROVOĐENJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PČELA

UPUTSTVO O SPROVOĐENJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PČELA 

Zakon o veterinarstvu predviđa da se na gazdinstvima na kojima se gaje životinje moraju sprovoditi preventivne i dijagnostičke mere, a Program mera zdravstvene zaštite životinja definiše vrstu i obim obaveznih mera. 
Pravilnikom o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 24/2014. predviđeno je sledeće: 
„Pčelar evidentira registraciju pčelinjaka i sva sprovedena preventivna i dijagnostička ispitivanja predviđena Programom mera, kao i sprovedene tretmane sa datumom i nazivom korišćenog sredstva. 
Na gazdinstvima u kojima je u 2013. godini utvrđena američka kuga pčelinjeg legla klinički se pregledaju sve pčelinje zajednice, kao i one koje se nalaze u krugu prečnika tri kilometara od zaraženog pčelinjaka. 
Stalnu kontrolu prisustva i preventivno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze pčelar sprovodi u toku zime i u sezoni na svim pčelinjacima. U pčelinjacima koji imaju manje od 50 pčelinjih zajednica tretiranje se sprovodi na pet zajednica, dok u pčelinjacima koji imaju više od 50 zajednica tretiranje treba da se vrši na 10% pčelinjih zajednica. 
Ako se u toku preventivnog tretiranja protiv varooze posumnja na tropilelozu izvršiće se klinički pregled pod nadzorom veterinarskog inspektora na uzročnika tropileloze (Tropilaela spp.). 

Opširnije: UPUTSTVO O SPROVOĐENJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PČELA