Udruženje Pčelara Prijepolje

SPORAZUM O SARADNJI

SPORAZUM O SARADNJI

Kojim se uređuju odnosi i saradnja između Udrućenja pčelara “Prijepoje” iz Prijepolja,u daljem tekstu Prijepolje i Udruženja pčelara “Dragačevski pčelari”iz Lučana u daljem tekstu Lučani

  Osnovni podatci o Udruženju pčelara Prijepolje

Prirodni uslovi,umerena kontinentelna klima i bogatstvo biljnog sveta pružaju odlične uslove za bavljenje pčelarstvom u Opštini Prijepolje.Na površini od 827kvadratnih kilometara,gde živi oko 40000 stanovnika,ima oko 400 pčelara sa približno 8000 košnica. Tip košnice koja je zastupljena kod prijepoljskih pčelara, preovlađuje Dadant Blatova (DB)  košnica. Ostali tipovi košnica su manje zastupljeni.

      Godišnja proizvodnja meda u Opštini Prijepolje kreće se od 70 do 80  tona uglavnom livadskog,šumskog bagremovog i nešto suncokretovog meda(seleći pčelari).Livadski i šumski med se plasira na domaćem tržištu dok bagremov i suncokretov med se izvozi preko otkupljivača meda,kojih je poslednjih godina sve više u Srbiji.

Poslednjih deset godina broj članova Udruženja pčelara Prijepolje kreće se između 120 do 214 članova  u 2015god.

Na osnovu dogovora i dobre višegodišnje saradnje između Udruženja pčelara “Prijepolje” iz Prijepoja i Udruženja pčelara “Drgačevski pčelari” iz Lučana dajemo predlog:

. Osnovni podatci o Društvu Dragačevski pčelari - Lučani

  Tradicija organizovanog pčelarstva u Dragačevu dosta je stara (122 .godina). Zna se da je Dragačevska pčelarska podružina postajala 1894.godine i dokaz za to se može naći i časopisu "Težak" iz te godine. Ponovo 1925.godine u Guči osnovana dragačevska pčelarska podružica jer nam dokaz za to pruža "Pčelar" br.1 iz januara 1926.godine.

Opširnije: SPORAZUM O SARADNJI

Позив за пријаву на конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством Apicase honey

среда, 09 март 2016 09:58

Предузеће Apicasehoney (Апикејс хани) из Белановице у сарадњи са општинама: Ариље, Пријепоље, Чајетина, Ужице и Ваљево расписују позив за незапослена лица са пребивалиштем на територијама ових општина  али и из општина: Горњи Милановац, Чачак, Мионица и Љиг која желе да се баве пчеларством да се пријаве на конкурс ради укључивања у програм подршке.

Програм подршке обухвата помоћ почетницима у пчеларству у оснивању пчелињака од 15 кошница са пчелињим ројевима наком багремове паше и успостављање саветодавне подршке.
Суфинасирање трошкова основања пчелињака вршиће се путем бесповратне субвенције од стране општина и донатора, робног кредита предузећа „Апикејс хани“ и сопственог учешћа пчелара као што је приказано у следећој табели.

Општина

Број пчелара

Бесповратна средства по једном кориснику

Робни кредит

Учешће почетника

Ариље

12 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Пријепоље

7 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Чајетина

13 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Ужице

40 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Ваљево

10 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Г. Милановац, Чачак, Мионица и Љиг

18 почетника

66.131,31 РСД

64.186,27 РСД

64.186,27 РСД

Део кошница које корисник програма добије као бескаматни робни кредит од стране предузећа „Апикејс хани“, биће у обавези да врати овом предузећу у меду до 01.09.2017. годинe. Вредност робног кредита биће обрачуната у еврима.

Кандидат за програм подршке је у обавези да самостално обезбедити стручну подршку у виду саветдодавца-ментора и који ће имати и улогу јемца за враћање робног кредита.

Конкурс је намењем незапосленим лицима у тренутку подношења пријаве. Предност при одабиру имаће млади и жене.

Комплетна конкурсна документација се може преузети на веб сајту Предузећа Апикејс хани:
www.apicase.rs или веб сајту Регионалне развојне агенције Златибор из Ужица: www.rrazlatibor.rs .

Конкурс је отворен у периоду од 07. до 18. марта 2016. године до 16.00 часова.

Попуњена документација се доставља лично или путем поште на адресу: „Апикејс“ Ломина бр.5, 14246 Белановица.

Додатне информације у вези конкурса се могу добити на телефон: 014/344-91-23 или лично у просторијама „Апикејс хани“ у Белановици.

Конкурсну документацију можете скинути овде:

Пријавни формулар

РРА - уговор о јемству

РРА - уговор са ментором

РРА - уговор о кооперацији партнер - корисник

ПРЕТХОДНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Општина Пријепоље позива све заинтересоване пољопривредне произвођаче  са подручја општине Пријепоље да  у року од 10 дана (до 19.02.2016. године)  пријаве своје потребе за набавку неопходне опреме и механизације Општинској управи – Служби за пољопривреду, и то:

 

-          Машина и опреме за обраду земљишта;

-          Система за заливање ,,кап по кап,,;

-          Система за довод воде;

-          Противградних мрежа;

-          Опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране;

-          Опреме за мужу;

-          Опреме за хлађење и складиштење млека;

-          Опреме за заштиту биљака од биљних болести и штеточина;

-          Набавка опреме за пчеларство.

 

 

Opširnije: ПРЕТХОДНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Saopštenje za javnost 18.02.2016

Након бројних случајева тровања пчела  у општини Пријепоље, узрокованих неконтролисаним коришћењем хемијских средстава у заштити биљака, у организацији Удружења пчелара Пријепоља, дана 17.02.2016. организован је заједнички радни састанак свих значајних субјеката са подручја Општине који својим деловањем могу допринети спречавању оваквих штета које су задесиле пчеларе Пријепоља у 2015. На састанку су, поред представника Удружења пчелара били присутни:  Начелник Оделења за пољопривреду Општинске управе, Републички ветеринарски инспектор, преставници Удружења малинара, воћара, повртара и ратара, власници и стручни сарадници пољопривредних апотека које се баве прометом хемијских средстава за заштиту биља, представници хладњачара који се баве откупом малине и локални медији.

                    Сви присутни су се сложили да проблем неконтролисаног коришћења хемијских средстава у заштити биља постаје све већи проблем не само за пчеле и пчеларе него и за оне који су конзументи пољопривредних производа који су нестручно третирани хемијским средствима као и за укупну кампању производње пре свега малине и да се у том смислу морају предузети хитне мере певентивног деловања.

                      С тим у вези на скупу су усвојени конкретни

 

ЗАКЉУЧЦИ

О ПРАВЦИМА ДЕЛОВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПЧЕЛА ОД НЕКОНТРОЛИСАНЕ УПОТРЕБЕ СРЕСТАВА ЗA ЗАШТИТУ БИЉА И  ИЗДАТО

САОПШТЕЊЕ  ЗА ЈАВНОСТ

 

               - Евидентан  интезивни развој пољопривреде у општини Пријепоље, посебно у области воћарства, повртарства и ратарства није праћен довољним учинком на образовању пољопривредних произвођача у смислу схватања улоге пчеле која врши 85% укупног опрашивања биљака и разумевања правилне употребе хемијских средстава у заштити биљака. Супротно прописима и упутствима произвођача хемијских срестава, препарати се нестручно користе у смислу количине препарата и времена третирања тим средствима.

Opširnije: Saopštenje za javnost 18.02.2016

Ciklus proletćnih predavanja 2016

Udruženje pcelara prijepolje po planu i programu rada za 2016 god.počinje prolećni ciklus predavanja.za ovsj period Izvršni odbor Udruženja trudio se da obezbedi eminentne predavace i stručnjake iz pojedinih oblati u pčelarstvu i teme primerene za ovaj perid razvoja pčelinjih zajednica.


* Prvo predavanje je zakazano za 13.02.2016 god. u Domu kulture Prijepolje sa početkom u 11h,predavnje će održati Veroljub Umeljić na temu "TEHNIKA PČELARENJA SA DB KOŠNICOM".
 
* Drugo predavanje je zakazano za 12.03.2016god.u 11h sala Doma kulture.Predavanje će održati dr Goran Jeftić savetnik na institutu za krmno bilje u Kraljevu na temu"ULOGA MEDONOSNE PČELE U OPRAŠIVANJU POLJOPRIVREDNIH KULTURA  I POPRAVLJANE  PČELINJE PAŠE".
 
* Treće predavanje održaće Damjan Dačo Dramlic iz Lučana, početak predavanja 11h Dom kulture 19.03.2016.Tema predavanja"ODRŽAVANJE SNAŽNIH PČELINJIH ZAJEDNICA TOKOM GODINE"
 
*  I poslednje predavanje u ovom ciklusu zakazano je za 26.03.2016god,u 11h sala Doma kulture. Predavanje ce odrzati dr sci.vet.med.Kazimir Matović,tema predavanja je   Bolesti pčela i pčelinjeg legla i Dobra proizvođačka/pčelarska praksa i HACCP u pčelarstvu.
 
Pozivamo sve pčelare,poloprivredne proizvođače a naročito voćare i malinare, građane Opštine Prijepolje,naravno i pčelare iz ostalih gradova da prisustvuju   interesantnim  i veoma korisnim predavanjima.
 
                                                            Izvršni odbor Udruženja pčelara Prijepolje