Udruženje Pčelara Prijepolje

Позив за пријаву на конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством Apicase honey

среда, 09 март 2016 09:58

Предузеће Apicasehoney (Апикејс хани) из Белановице у сарадњи са општинама: Ариље, Пријепоље, Чајетина, Ужице и Ваљево расписују позив за незапослена лица са пребивалиштем на територијама ових општина  али и из општина: Горњи Милановац, Чачак, Мионица и Љиг која желе да се баве пчеларством да се пријаве на конкурс ради укључивања у програм подршке.

Програм подршке обухвата помоћ почетницима у пчеларству у оснивању пчелињака од 15 кошница са пчелињим ројевима наком багремове паше и успостављање саветодавне подршке.
Суфинасирање трошкова основања пчелињака вршиће се путем бесповратне субвенције од стране општина и донатора, робног кредита предузећа „Апикејс хани“ и сопственог учешћа пчелара као што је приказано у следећој табели.

Општина

Број пчелара

Бесповратна средства по једном кориснику

Робни кредит

Учешће почетника

Ариље

12 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Пријепоље

7 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Чајетина

13 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Ужице

40 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Ваљево

10 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Г. Милановац, Чачак, Мионица и Љиг

18 почетника

66.131,31 РСД

64.186,27 РСД

64.186,27 РСД

Део кошница које корисник програма добије као бескаматни робни кредит од стране предузећа „Апикејс хани“, биће у обавези да врати овом предузећу у меду до 01.09.2017. годинe. Вредност робног кредита биће обрачуната у еврима.

Кандидат за програм подршке је у обавези да самостално обезбедити стручну подршку у виду саветдодавца-ментора и који ће имати и улогу јемца за враћање робног кредита.

Конкурс је намењем незапосленим лицима у тренутку подношења пријаве. Предност при одабиру имаће млади и жене.

Комплетна конкурсна документација се може преузети на веб сајту Предузећа Апикејс хани:
www.apicase.rs или веб сајту Регионалне развојне агенције Златибор из Ужица: www.rrazlatibor.rs .

Конкурс је отворен у периоду од 07. до 18. марта 2016. године до 16.00 часова.

Попуњена документација се доставља лично или путем поште на адресу: „Апикејс“ Ломина бр.5, 14246 Белановица.

Додатне информације у вези конкурса се могу добити на телефон: 014/344-91-23 или лично у просторијама „Апикејс хани“ у Белановици.

Конкурсну документацију можете скинути овде:

Пријавни формулар

РРА - уговор о јемству

РРА - уговор са ментором

РРА - уговор о кооперацији партнер - корисник

Saopštenje za javnost 18.02.2016

Након бројних случајева тровања пчела  у општини Пријепоље, узрокованих неконтролисаним коришћењем хемијских средстава у заштити биљака, у организацији Удружења пчелара Пријепоља, дана 17.02.2016. организован је заједнички радни састанак свих значајних субјеката са подручја Општине који својим деловањем могу допринети спречавању оваквих штета које су задесиле пчеларе Пријепоља у 2015. На састанку су, поред представника Удружења пчелара били присутни:  Начелник Оделења за пољопривреду Општинске управе, Републички ветеринарски инспектор, преставници Удружења малинара, воћара, повртара и ратара, власници и стручни сарадници пољопривредних апотека које се баве прометом хемијских средстава за заштиту биља, представници хладњачара који се баве откупом малине и локални медији.

                    Сви присутни су се сложили да проблем неконтролисаног коришћења хемијских средстава у заштити биља постаје све већи проблем не само за пчеле и пчеларе него и за оне који су конзументи пољопривредних производа који су нестручно третирани хемијским средствима као и за укупну кампању производње пре свега малине и да се у том смислу морају предузети хитне мере певентивног деловања.

                      С тим у вези на скупу су усвојени конкретни

 

ЗАКЉУЧЦИ

О ПРАВЦИМА ДЕЛОВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПЧЕЛА ОД НЕКОНТРОЛИСАНЕ УПОТРЕБЕ СРЕСТАВА ЗA ЗАШТИТУ БИЉА И  ИЗДАТО

САОПШТЕЊЕ  ЗА ЈАВНОСТ

 

               - Евидентан  интезивни развој пољопривреде у општини Пријепоље, посебно у области воћарства, повртарства и ратарства није праћен довољним учинком на образовању пољопривредних произвођача у смислу схватања улоге пчеле која врши 85% укупног опрашивања биљака и разумевања правилне употребе хемијских средстава у заштити биљака. Супротно прописима и упутствима произвођача хемијских срестава, препарати се нестручно користе у смислу количине препарата и времена третирања тим средствима.

Opširnije: Saopštenje za javnost 18.02.2016

Ciklus proletćnih predavanja 2016

Udruženje pcelara prijepolje po planu i programu rada za 2016 god.počinje prolećni ciklus predavanja.za ovsj period Izvršni odbor Udruženja trudio se da obezbedi eminentne predavace i stručnjake iz pojedinih oblati u pčelarstvu i teme primerene za ovaj perid razvoja pčelinjih zajednica.


* Prvo predavanje je zakazano za 13.02.2016 god. u Domu kulture Prijepolje sa početkom u 11h,predavnje će održati Veroljub Umeljić na temu "TEHNIKA PČELARENJA SA DB KOŠNICOM".
 
* Drugo predavanje je zakazano za 12.03.2016god.u 11h sala Doma kulture.Predavanje će održati dr Goran Jeftić savetnik na institutu za krmno bilje u Kraljevu na temu"ULOGA MEDONOSNE PČELE U OPRAŠIVANJU POLJOPRIVREDNIH KULTURA  I POPRAVLJANE  PČELINJE PAŠE".
 
* Treće predavanje održaće Damjan Dačo Dramlic iz Lučana, početak predavanja 11h Dom kulture 19.03.2016.Tema predavanja"ODRŽAVANJE SNAŽNIH PČELINJIH ZAJEDNICA TOKOM GODINE"
 
*  I poslednje predavanje u ovom ciklusu zakazano je za 26.03.2016god,u 11h sala Doma kulture. Predavanje ce odrzati dr sci.vet.med.Kazimir Matović,tema predavanja je   Bolesti pčela i pčelinjeg legla i Dobra proizvođačka/pčelarska praksa i HACCP u pčelarstvu.
 
Pozivamo sve pčelare,poloprivredne proizvođače a naročito voćare i malinare, građane Opštine Prijepolje,naravno i pčelare iz ostalih gradova da prisustvuju   interesantnim  i veoma korisnim predavanjima.
 
                                                            Izvršni odbor Udruženja pčelara Prijepolje

ПРЕТХОДНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Општина Пријепоље позива све заинтересоване пољопривредне произвођаче  са подручја општине Пријепоље да  у року од 10 дана (до 19.02.2016. године)  пријаве своје потребе за набавку неопходне опреме и механизације Општинској управи – Служби за пољопривреду, и то:

 

-          Машина и опреме за обраду земљишта;

-          Система за заливање ,,кап по кап,,;

-          Система за довод воде;

-          Противградних мрежа;

-          Опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране;

-          Опреме за мужу;

-          Опреме за хлађење и складиштење млека;

-          Опреме за заштиту биљака од биљних болести и штеточина;

-          Набавка опреме за пчеларство.

 

 

Opširnije: ПРЕТХОДНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

SUBVENCIJE PO KOŠNICI 600 DINARA U 2016. GODINI

Nakon pregovora sa Ministarstvom poljoprivrede, SPOS može sa zadovoljstvom da objavi da su subvencije za 2016. godinu podignute na 600 dinara po košnici. Tako je pčelarstvo JEDINA grana poljoprivrede koja je ostvarila povećanje subvencija zahvaljujući razumevanju Ministarstva poljoprivrede i prihvatanju argumentacije SPOS-a, dok su subvencije u svim drugim granama ostale iste, ili su smanjene.

Zahvaljujemo se Ministarstvu poljoprivrede i kabinetu premijera na podršci našim opravdanim zahtevima da se subvencije po košnici podignu u granicama mogućnosti. 

Ukupna suma za subvencije podignuta je sa 230 na 320 miliona dinara, odnosno za ukupno čak 732.000 evra! 

Narednih dana moći ćemo da objavimo još dobrih vesti za ostale vidove podrške države pčelarstvu, ali moramo sačekati ozvaničenje dogovora. 

Opširnije: SUBVENCIJE PO KOŠNICI 600 DINARA U 2016. GODINI