Udruženje Pčelara Prijepolje

POZIV NA SKUPSTINU SVIM CLANOVIMA UDRUZENJA PCELARA SUBOTA 27.12.2014.god. DNEVNI RED

POZIV NA SKUPSTINU SA DNEVNIM REDOM

 

          Na osnovu clana 28. Statuta Udruzenja pcelara Prijepolje i odluke Izvrsnog Odbora Udruzenja sa sednice odrzane 27.10.2014. god. zakazujem redovnu godisnju Skupstinu Udruzenja pcelara Prijepolje za 27.12.2014.godine na delegadskom principu, sa pocetkom u 09h u maloj Sali Doma Kulture, a svecani deo skupstine (sa svim clanovima Udruzenja), u 11h. u istoj sali.

          Za Skupstinu predlazem sledeci

 

                                                   DNENI RED

          1. Otvaranje Skupstine,pozdravna rec predsednika Udruzenja, odavanje pocasti umrlim clanovima Udruzenja u predhodnoj godini.

          2. Izbor radnih tela Skupstine:

              -predsedavajuceg Skupstinom

              -dva clana radnog predsednistva

              -zapisnicara

              -dva overivaca zapisnika

          3. Podnosenje Skupstini:

              -Izvestaj o radu Udruzenja u 2014.god.

              -Finansiski izvestaj u 2014.god.

              -Izvestaj nadzornog odbora.

          4. Razmatranje i usvajanje predlozenih dokumenata.

          5. Podnosenje Skupstini programa rada za 2015.god.

          6. Razmatranje i usvajanje programa rada Udruzenja za 2015.god.

          7. Usvajanje visine clanarine za 2015.god.

          8. Podnosenje izvestaja o kooptiranim clanovima Izvrsnog Odbora  udruzenja.

          9. Utvrdjivanje predloga za dodelu priznanja za 2014.god.

          10. Imenovanje delegata za Skupstinu SPOS-a za naredne 2 godine.

          11. Pitanja i predlozi.

 

                            SVECANI DEO SKUPSTINE

          1.Urucivanje priznanja za 2013. god.

          Posle zavrsetka Skupstine odrzace se predavanje.Predavac ce biti dr.Mica Mladenović

Tema:

Pcelarenje sa DB kosnicom prolecni razvoj i priprema pcela za bagremovu pasu.   

          Posle predavanja Udruzenje ce upriliciti koktel za sve ucesnike Skupstine.

                                                                              Predsednik Udruzenja:

                                                                                 Mirsad Hodzic