Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.0.63 (FreeBSD) PHP/4.4.9 Server at cloudns.at Port 80
KADA I NA KOJI NAČIN OBAVITI DETALJAN, PRVI PROLJETNI, PREGLED PČELINJIH ZAJEDNICA?(1.DIO)

Udruženje Pčelara Prijepolje

KADA I NA KOJI NAČIN OBAVITI DETALJAN, PRVI PROLJETNI, PREGLED PČELINJIH ZAJEDNICA?(1.DIO)

Pročitajte savjete zlata vrijedne Bekira Mujagića, pčelara praktičara i mentora iz Bihaća. Pisani su „pčelarskom dušom“, iskreno i jednostavno za sve, a posebno za mlade i neiskusne pčelare. Kao dugogodišnji pčelar praktičar Mujagić ne govori isključivo s aspekta proizvođača, već i istraživača, inovatora, ali i velikog entuzijaste i vizionara. Savjeti su namijenjeni pčelarima početnicima, amaterima i hobistima koji često ostaju praznih košnica i ubrzo sasvim odustaju od bavljenja pčelarstvom, a da nisu ni svjesni svojih grešaka, ali i onim iskusnijim pčelarima koji uporno robuju prevaziđenim tehnološkim metodama preuzetima iz zastarjele literature.

Suština pčelarenja svodi se na stalnu borbu sa uzgojnim mjerama. Cilj je do početka glavne paše uzgojiti što više legla – pčela. Od realizacije ovog cilja zavisit će i cjelokupni uspjeh u pčelarenju.

Upravo radi ostvarenja postavljenog cilja i tokom perioda mirovanja vršimo pohod na pčelinjak  i vršimo osmatranje i zapažanje signala koji nam dolazi sa pčelinjaka. Odavno je poznata činjenica da je svako otvaranje – uznemiravanje pčelinje zajednice STRES za tu zajednicu. Zbog toga treba izbjegavati nepotrebno otvaranje, a time i uznemiravanje date zajednice.

Savremana pčelarska praksa teži ka ostvarivanju što većih prinosa. Da bi ostvarili taj cilj savremena tehnologija podrazumijeva i obavljanje određenih, unaprijed planiranih, pregleda. Iskusni pčelari prije pristupanja pregledu pčelinjih zajednica vrše osmatranje ponašanja pčelinjih zajednica na letu – poletaljci i čitanju podnjača (antivarozne podnjače sa ulošcima).

Nakon osmatranja donose odluku koja društva otvarati, a koja ne. Pošto smo evidentirali društva za pregled, treba izvršiti sve neophodne pripreme kako bi sam pregled trajao što kraće, a time i uznemiravanje manje.

Brzi (zimski) pregled

Pčelari koji su izvršili pravilno uzimljavanje, obezbijedili dovoljne zalihe i pravilno raspoređene kvalitetne hrane, očistili društva od parazita, zazimili samo jaka društva sa mladim maticama, obezbijedili apsolutni mir na pčelinjaku… u 99% slučajeva neće imati potrebu za ovim pregledom.  Međutim, ako nismo sigurni da sva pčelinja društva imaju dovoljne zalihe kvalitetne, pravilno raspoređene hrane, onda krajem zime (kraj februara – početak marta) treba izvršiti osmatranje, a nakon toga pristupiti pregledu zajednica kod kojih je to nužno obaviti.

Cilj ovog pregleda je utvrđivanje zaliha i rasporeda hrane i prema potrebi poduzimanje odgovarajućih mjera. Za ovaj pregled treba iskoristiti prvi lijep, sunčan dan bez vjetra sa minimalnom temperaturom iznad +12 stepeni.

Dimilicu koristiti što je moguće manje. Zavisno od lokacije pčelinjaka, pozicije terena i orjentacije košnica, okviri u plodištu su uvjek pribijeni na toplijoj (južnoj ili istočnoj) strani košnice. Pregled uvijek započinjemo sa hladnije strane košnice. Ako je krajnji okvir prazan, a uz to još i star ili nepravilno izgrađen, odmah ga vadimo i ostavljamo za pretapanje.

Pri ovom pregledu nije potrebno vaditi i pregledati sve okvire. Dovoljno je prekontrolisati  dva do tri, eventulno četiri okvira da bismo sa sigurnošću mogli utvrdiditi zalihe i raspored hrane. Ako se do pčelinjeg klubeta nalazi bar 1 do 2 okvira sa puno hrane, vijenci iznad klubeta sadrže još meda, možemo zaključiti da je stanje zaliha sa hranom u tom društvu dobro. Može se desiti da zateknemo pun okvir sa hranom, a između njega i klubeta prazan okvir. Tada ćemo izvršiti zamjenu mjesta praznog i punog okvira.

Ovim pregledom sigurno ćemo zateći neka društva sa viškom, a neka sa manjkom hrane. Tada ćemo od društava sa viškom hrane oduzeti bar jedan okvir i dodati društvu sa manjkom hrane. Društvima koja oskudijevaju sa hranom treba dodati po jedan okvir sa medom iz skladišnih zaliha, koje uvijek treba imati u rezervi, ili u najgorem slučaju energetsku pogaču.

Prilikom dodavanja okvira sa medom treba otklopiti oko 1 dm meda (veličine dlana) na jadnoj strani i tu stranu okrenuti prema  leglu. Pčele će u rekordnom roku taj med prenijeti i rasporediti u zoni legla, kako im najbolje odgovara.

Na sljedećem prvom detaljnom pregledu otklopićemo i drugu stranu istog okvira i okrenuti prema leglu. Do slijedećeg pregleda okvir će biti prazan pa ćemo ga izbaciti. Može se desiti da ga je matica već zalegla. U tom slučaju ga ostavljamo.

U praksi se pokazao veoma efikasan način prihranjivanja sa okvirom hrane koji stavljamo preko dvije letvice debljine 1 cm iznad satonoša. Otklopljenu stranu saća okrećemo prema pčelama. Za ovu prihranu potrebno je pripremiti poseban prsten (okvir) dimenzija nastavka kojim pčelarimo.

Sve naprijed rečeno odnosi se na košnice sa visokim okvirom. Kod košnica sa niskim okvirom, tipa LR ili Farar, situacija je nešto drukčija. Društva u ovim košnicama, po pravilu, zazimljuju se na dva tijela. Ako društvo nije došlo do hrane u gornjem nastavku, onda iz gornjeg nastavka uzimamo po dva okvira sa medom i stavljamo ih u donji nastavak sa obje strane legla. Prethodno smo izvadili dva prazna okvira iz donjeg nastavka i stavljamo ih u gornji nastavak na krajnje pozicije.

 

VAŽNO: Pri prvom proljetnom pregledu naročitu pažnju posvetiti:

1. Prisustvu matice u društvu i njenoj kvaliteti,

 

2. Količini i kvaliteti legla,

 

3. Količini i rasporedu hrane,

 

4. Zdravstvenom stanju pčela i legla,

5. Ispravnosti saća, i

6. Čistoći podnjače.

 

 

PRVI  DETALJAN   PROLJETNI  PREGLED  

 

(kraj zime, početak proljeća) 

 

 

 

Zašto kraj zime, početak proljeća? Poznato je da pčela ne priznaje ni julijanski ni gregorijajanski kalendar. Ona ima svoj fenološki kalendar i po njemu se vlada, odnosno ponaša.

Kada dnevne temperature porastu tako da pčele počinju svakodnevno da komuniciraju sa okolininom, stiču se uslovi za obavljanje PRVOG PROLJETNOG  DETALJNOG PREGLEDA pčelinjih zajednica.

Tada se već primjećuje unos polena sa rano rascvjetalog  bilja (drijen, ljubičica, visibaba, mrtva kopriva, vrba, iva,  itd.). Ove biljke pored polena daju i nešto nektara. Nisu to količine koje obezbjeđuju i skladištenje viškova, ali su dragocjene za stvaranje radnog raspoloženja u košnici i stimulisanje matice za povećano zalijeganje.

Od ovog momenta počinje INTENZIVNA  AKTIVNOST I PČELA I PČELARA. Ciljevi ovog pregleda su: uvid u opšte stanje pčelinjih društava na kraju perioda izimljavanja, uvid u prisustvo matice, uvid u količinu i raspored hrane, utvrđivanje količine i kvaliteta legla, zdravstveno stanje društava, ispravnost saća, čistoća podnjača (higijensko ponašanje zajednica).

Ovaj pregled treba obaviti po lijepom i tihom i sunčanom danu. Najmanja temperatura u hladu ne bi smjela biti niža od 15 stepeni. Za pregled treba obezbjediti sav neophodan DEZINFEKOVAN pribor, zaštitnu opremu, dimilicu, pčelarski nož, pčelarsku četku, viljušku ili jež za otklapanje saća i naravno olovku i papir (sveska, kartica i slično) za vođenje evidencije za svako pojedinačno društvo.

Preporučuje se da pri ruci imamamo i špricu sa nekim sredstvom za izjednačavanje mirisa, po potrebi, a obavezno špricu sa sredstvom za dezinfekciju pribora i ruku prilikom prelaska sa pregledom sa jedne na drugu (slijedeću) košnicu. Za tu svrhu ja koristim Dioxy Activ Supra Mel, na bazi hlor dioksida. U dimilici treba raspaliti odgovarajući materijal sa blagim i hladnim dimom za dimljenje pčela.

Radi bržeg i efikasnijeg pregleda poželjno je imati pomoćnika. Zavisno od položaja košnice, pčelar koji pregleda stoji sa zadnje strane košnice, a pomoćnik sa dimilicom sa njegove desne strane. U literaturi svugdje piše da prije početka pregleda, treba društvo zadimiti preko leta sa dva do tri dima, skinuti poklopac i utopljavajući materijal, ako ga ima, pa ponovo zadimiti odozgo preko zbjega. Ja radim nešto drukčije. Lagano skinem prvo krov, zatim utopljavajući materijal, pa tek onda, preko otvora za ventilaciju, pustim dva do tri dima.

Zašto? Manje dimim pčele, a time je i manje uznemiravanje. Dimljenjem odozgo pčele bježe sa satonoša u plodište, u zonu legla. Tek tada skidam poklopnu dasku. Prilikom podizanja poklopne daske vršim zadimljavanje sa vanjske strane po obodu poklopne daske. Tako pčele ostaju u zoni legla u plodištu. Dimljenje vršim po potrebi sa što manje dima. Tek toliko da pčele otjeram sa satonoša.

Za vrijeme dobrih paša i velikog unosa nektara, dimljenje gotovo da i nije potrebno. Neki pčelari rade čak bez zaštitne opreme. Ipak, bez obzira, uvijek treba imati spremnu dimilicu pri ruci.

Na što sve možemo naići prikom ovog pregleda?

Najčešći slučajevi na koje nailazimo pri prvom proljetnom pregledi su: društvo bez matice, društvo bez matice ali sa prisutnim matičnjacima (otvorenim ili zatvorenim), društvo sa lažnim maticama, društvo sa lošom maticom i naravno ono što nam izaziva osmijeh na licu je društvo sa DOBROM MATICOM. Naravno, dobar poznavalac biologije pčela i ako je uz to još i iskusan, sva ova stanja može dijagnosticira čak i bez pregleda.

 

OKRETANJE OKVIRA I NASTAVAKA

Društva koja u vrijeme prvog proljetnog pregleda zaposjedaju šest i više okvira i najmanje tri okvira legla mogu se uspješno pripremiti za  glavnu pašu. Leglo se uvijek, osim izuzetaka, nalazi  na prednjoj strani košnice do leta, a iza legla, na istim okvirima, nalazi se poklopljeni med u saću.

Između legla i meda nalazi se pojas sa svježim polenom. Ako društvo ima tri (3) okvira  legla, onda ćemo srednji okvir okrenuti oko vertikalne ose za 180 stepeni. Ako je leglo na četiri (4) okvira okrenućemo dva srednja okvira (drugi i treći), a ako imamo pet (5) okvira legla okrenućemo drugi i četvrti (2 i 4).

Ovom operacijom postižemo dva efekta koja ubrzavaju razvoj legla i društva u cjelini. U zoni legla sada se nalazi med i polen. Pčele ne trpe takvu situaciju i ubrzano pristupaju otklapanju i prenošenju meda iz zone legla. Stvara se prividna situacija dobrog unosa hrane iz vana. Istovremano se stvara i novi prostor za zalijeganje matice. Sve ovo stimuliše maticu da ubrzano polaže jaja.

Pri okretanju okvira moramo ispoštovati određena pravila. Okvire možemo okretati samo u društvima u kojima leglo prelazi vertikalnu osu okvira jer će se kod njih površine sa leglom, na okrenutim okvirima, preklopiti.

Ako društvo zaposjeda svih deset okvira i ima sedam okvira legla, umjesto okretanja okvira, možemo okrenuti cijeli nastavak. Kada društvo zaposjeda bar pet okvira drugog nastavka, onda ćemo zamijeniti mjesta nastavaka i uz  to rotirati nastavak, sa deset okvira oko vertikalne ose nastavka za 180 stepeni.

U drušvima sa  manjim površinama legla, čije leglo ne prelazi vertikalnu osu okvira, ne smijemo okretati okvire već sačekati naredni pregled, pa kada se površine sa leglom prošire, okvire okrenuti na opisani način.

Za nastavak teksta kliknite: