Udruženje Pčelara Prijepolje

Позив за пријаву на конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством Apicase honey

среда, 09 март 2016 09:58

Предузеће Apicasehoney (Апикејс хани) из Белановице у сарадњи са општинама: Ариље, Пријепоље, Чајетина, Ужице и Ваљево расписују позив за незапослена лица са пребивалиштем на територијама ових општина  али и из општина: Горњи Милановац, Чачак, Мионица и Љиг која желе да се баве пчеларством да се пријаве на конкурс ради укључивања у програм подршке.

Програм подршке обухвата помоћ почетницима у пчеларству у оснивању пчелињака од 15 кошница са пчелињим ројевима наком багремове паше и успостављање саветодавне подршке.
Суфинасирање трошкова основања пчелињака вршиће се путем бесповратне субвенције од стране општина и донатора, робног кредита предузећа „Апикејс хани“ и сопственог учешћа пчелара као што је приказано у следећој табели.

Општина

Број пчелара

Бесповратна средства по једном кориснику

Робни кредит

Учешће почетника

Ариље

12 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Пријепоље

7 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Чајетина

13 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Ужице

40 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Ваљево

10 почетника

106.977,12 РСД

48.625,96 РСД

38.900,77 РСД

Г. Милановац, Чачак, Мионица и Љиг

18 почетника

66.131,31 РСД

64.186,27 РСД

64.186,27 РСД

Део кошница које корисник програма добије као бескаматни робни кредит од стране предузећа „Апикејс хани“, биће у обавези да врати овом предузећу у меду до 01.09.2017. годинe. Вредност робног кредита биће обрачуната у еврима.

Кандидат за програм подршке је у обавези да самостално обезбедити стручну подршку у виду саветдодавца-ментора и који ће имати и улогу јемца за враћање робног кредита.

Конкурс је намењем незапосленим лицима у тренутку подношења пријаве. Предност при одабиру имаће млади и жене.

Комплетна конкурсна документација се може преузети на веб сајту Предузећа Апикејс хани:
www.apicase.rs или веб сајту Регионалне развојне агенције Златибор из Ужица: www.rrazlatibor.rs .

Конкурс је отворен у периоду од 07. до 18. марта 2016. године до 16.00 часова.

Попуњена документација се доставља лично или путем поште на адресу: „Апикејс“ Ломина бр.5, 14246 Белановица.

Додатне информације у вези конкурса се могу добити на телефон: 014/344-91-23 или лично у просторијама „Апикејс хани“ у Белановици.

Конкурсну документацију можете скинути овде:

Пријавни формулар

РРА - уговор о јемству

РРА - уговор са ментором

РРА - уговор о кооперацији партнер - корисник