Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.0.63 (FreeBSD) PHP/4.4.9 Server at cloudns.at Port 80
Saopštenje za javnost 18.02.2016

Udruženje Pčelara Prijepolje

Saopštenje za javnost 18.02.2016

Након бројних случајева тровања пчела  у општини Пријепоље, узрокованих неконтролисаним коришћењем хемијских средстава у заштити биљака, у организацији Удружења пчелара Пријепоља, дана 17.02.2016. организован је заједнички радни састанак свих значајних субјеката са подручја Општине који својим деловањем могу допринети спречавању оваквих штета које су задесиле пчеларе Пријепоља у 2015. На састанку су, поред представника Удружења пчелара били присутни:  Начелник Оделења за пољопривреду Општинске управе, Републички ветеринарски инспектор, преставници Удружења малинара, воћара, повртара и ратара, власници и стручни сарадници пољопривредних апотека које се баве прометом хемијских средстава за заштиту биља, представници хладњачара који се баве откупом малине и локални медији.

                    Сви присутни су се сложили да проблем неконтролисаног коришћења хемијских средстава у заштити биља постаје све већи проблем не само за пчеле и пчеларе него и за оне који су конзументи пољопривредних производа који су нестручно третирани хемијским средствима као и за укупну кампању производње пре свега малине и да се у том смислу морају предузети хитне мере певентивног деловања.

                      С тим у вези на скупу су усвојени конкретни

 

ЗАКЉУЧЦИ

О ПРАВЦИМА ДЕЛОВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПЧЕЛА ОД НЕКОНТРОЛИСАНЕ УПОТРЕБЕ СРЕСТАВА ЗA ЗАШТИТУ БИЉА И  ИЗДАТО

САОПШТЕЊЕ  ЗА ЈАВНОСТ

 

               - Евидентан  интезивни развој пољопривреде у општини Пријепоље, посебно у области воћарства, повртарства и ратарства није праћен довољним учинком на образовању пољопривредних произвођача у смислу схватања улоге пчеле која врши 85% укупног опрашивања биљака и разумевања правилне употребе хемијских средстава у заштити биљака. Супротно прописима и упутствима произвођача хемијских срестава, препарати се нестручно користе у смислу количине препарата и времена третирања тим средствима.

 

               - Сви су јединствени у оцени да успешног бављења производњом малине, коштичавог воћа , поврћа и житарица нема без правилне примене хемијских средстава као и то да се нестручно и несавесно коришћење тих средстава веома штетно одражава, посебно на пчеле и људе и прети  опасношћу да дође до озбиљних проблема за будућност малинарства на овим просторима узрокованих неконтолисаном хемијском контаминацијом плодова што би било погубно за привреду ове општине и њене пољопривреднике.

               - Посебан проблем у оваквим случајевима представљају почетници и људи који не схватају значај пчеле у укупним ефектима опрашивања биља и због којих  прети озбиљна опасност од уништавања пчела на овим просторима. Такви људи не знају да  Закон о средествима за заштиту биља забрањује примену тих средстава  “ у време цветања биља ако су та средства отровна за пчеле” а отровни су сви инсектициди као и хебрициди - ако се третирају по цвету непокошеног корова.. 

               - Пчелари Пријепоља до сада, због родбинских, комшијскких и пријатељски разлога  нису озбиљније предузимали Законом предвиђене мере у санкционисању оних који свесно или из незнања крше прописе у примени хемијских средстава у заштити биља. Тражи се од држалаца пчела да убудуће у поновљеним случајевима било ког вида тровања пчела, покрену Законом предвиђене мере у циљу спречавања такве праксе од стране свих оних који су несавесним чињењем допринели тровању пчела. Такође, тражи се од Општине и Општинске управе да пчеларе и финансијски подрже у случајевима поновљених тровања. Савез пчеларских организација Србије од ове године ће обезбедити бесплатну правну помоћ свим пчеларима који буду имали губитке ззбог тровања.

                       Јединствена оцена свих присутних је да оваква погубна пракса неће преко ноћи престати без интезивнијег едуковања пољопривредника и док неко, због своје несавесности не буде одговарао за своје поступке и тиме постане негативан пример лоше пољопривредне праксе.      

              - Апсолутно, хемијско  третирање  биљака у току дана, пре 19 сати је недопустиво. Последице таквог рада су пре свега неефикасност препарата у заштити биљке и друго, препарати пласирани у то време погубно делују на пчеле. Убудуће, свако тртирање пчела у току дана биће третирано као злонамерно чињење које мора бити санкционисано

                  - Све чешће се јавља проблем у коришћењу хебрицида у циљу међуредног уништавања корова а да се пре тога није приступило кошењу траве и уништавању цвета косом због чега пчеле веома често страдају, као и то да се уништавање корова у житу врши у току дана уместо у вечерњим сатима, када би последице тровања биле много мање.

               - У циљу превентивног деловања на несавесне кориснике хемиских средстава, супротно прописима, формирана је заједничка Комисија за праћење начина заштите биљака хемијским средствима и Комисију сачињавају: представник Удружења пчелара, представник Удружења малинара, представник хладњачара - откупљивача и представник Општинске управе - Оделења за пољопривреду.      

                   Задатак Комисије је да у току активне заштите биља, у време цветања, примају евентуалне пријаве случајева кршења правила третирања биља и да ненајављено обилази малињаке, повртњаке, воћњаке и ратаре контролишући да ли се поштују мере употребе хемијских средстава, када и у које доба дана се врши третирање и да о томе сачињавају службену забелешку. Забелешка сачињена на лицу места  имаће двоструки значај: прво, то ће бити основа и доказ за покретање судске заштите и друго, такви пољопривредници ће бит евидентирани код откупљивача -  хладњачара као прекршиоци правила рада чиме ће се стварати Листа непожељних сарадника у откупу  јагодичарског воћа. Листе таквих поњопривредних произвођача биће представљене и јавности и свим потенцијалним откупљивачима. На тај начин, очекује се, биће заштићени не само пчеле и пчелари него и највећи број савесних малинара, воћара, повртара и ратара који мисле о доброј пракси у производњи . 

                          Саопштење за јавност и закључке доставити:

·Свим учесницима састанка

·представницима Удружења: малинара, воћара, повртара и ратара

·медијима

·откупљивчима малине(хладњачарима)

·архиви удружења пчелара Пријепоље

 

 

 

         У Пријепољу, 17.02.2015.                                                              Удружење пчелара Пријепоље

                                                                                                                             Председник,

 

                                                                                                                           Мирсад  Хоџић