Udruženje Pčelara Prijepolje

Redovna godišnja skupština udruženja pčelara Prijepolje za 2015

Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa sednice odrzane 03.11.2015. god. Redovna godišnja Skupština Udruženja pčelara Prijepolje za 2015. održava se u dva dela:

·         Prvi, Radni deo Skupštine, koji se održava 12. decembra 2015.

·         Drugi,svečani deo Skupštine, koji se održava 26. decembra 2015.

I - POZIV NA REDOVNU, RADNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA 

                Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa 14. sednice održane 03.11.2015.god. sazivam Redovnu godišnju Skupštinu Udruženja pčelara Prijepolje koja će se održati u subotu, 12.12.2015. u prostorijama Udruženja pčelara u Industrijskoj zoni na Kolovratu u Prijepolju sa početkom u 10 sati, sa sledećim               

                                      DNENIM  REDOM

1. Pozdravna reč predsednika Udruženja.

2.IzborradnihtelaSkupštine.

 

                        - Verifikacinekomisijeod 3 člana

                        - predsedavajućeg Skupštine

                        - dvačlana radnog predsedništva

                        -zapisničara i dva overivača zapisnika

 3. Podnošenjeizveštaja :

                        - IzveštajoraduUdruženjaza 2015.god.

                        - Finansijskiizveštajza 2015.god.

                        - Izveštajnadzornogodboraza 2015.

 4. Diskusijapoizveštajimaidonošenjeodlukeonjihovomusvajanju

 

 5. Podnišenjeskupštiniprogramaradaza 2016 god.

 

 6 . RazmatranjeiusvajanjeProgramaradaUdruženjaza 2016.god.

 

 7. Donošenje odluke o visini članarine u Udruženju za 2016.god

 

 8. Predlog za izbor novog saziv IO i izbor predsednika Udruženja

     pčelara

 9.Verifikacija odluka Izvšnog Odbora Uduženja  koje je IO po   

    ovlaštenju Skupštine doneo u 2015god.

 

10. Utvrdjivanje predloga za dodelu priznanja istaknutim pojedincima

       i  privrednin subjektima u 2015.god.

11.Imenovanje Delegata Udruženja pčelara za Skupštinu SPOS-a

 

12.  Pitanja i predlozi

 

II -  SVEČANI   DEO   SKUPŠTINE

                   Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa 14. sednice održane 03.11.2015.god. sazivam Svečanu godišnju Skupštinu Udruženja pčelara Prijepolje koja ce se održati u subotu, 26.12.2015. u Maloj sali Doma kulture u Prijepolju sa početkom u 10 časova, sa sledećim                  

                                          DNEVNIM  REDOM

·         Pozdravna reč predsednika udruženja

·         Reč gostiju

·         Uručivanje priznanja za 2014. god

·         Predavanjeizoblastipčelarstva će održati prof dr Nebojša Nedić -Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu na temu"UZIMLJAVANJE PČELINJIH ZAJEDNICA I PRIPREMA ZA PROLEĆNI RAZVOJ"

          NakrajuuholuDomaKulturebiceorganizovankoktelzagosteisveprisutnečlaove Udruženja.

                                                                        Predsednik Udruženja

                                                                                  Mirsad Hodžić