Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.0.63 (FreeBSD) PHP/4.4.9 Server at cloudns.at Port 80
Redovna godišnja skupština udruženja pčelara Prijepolje za 2015

Udruženje Pčelara Prijepolje

Redovna godišnja skupština udruženja pčelara Prijepolje za 2015

Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa sednice odrzane 03.11.2015. god. Redovna godišnja Skupština Udruženja pčelara Prijepolje za 2015. održava se u dva dela:

·         Prvi, Radni deo Skupštine, koji se održava 12. decembra 2015.

·         Drugi,svečani deo Skupštine, koji se održava 26. decembra 2015.

I - POZIV NA REDOVNU, RADNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA 

                Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa 14. sednice održane 03.11.2015.god. sazivam Redovnu godišnju Skupštinu Udruženja pčelara Prijepolje koja će se održati u subotu, 12.12.2015. u prostorijama Udruženja pčelara u Industrijskoj zoni na Kolovratu u Prijepolju sa početkom u 10 sati, sa sledećim               

                                      DNENIM  REDOM

1. Pozdravna reč predsednika Udruženja.

2.IzborradnihtelaSkupštine.

 

                        - Verifikacinekomisijeod 3 člana

                        - predsedavajućeg Skupštine

                        - dvačlana radnog predsedništva

                        -zapisničara i dva overivača zapisnika

 3. Podnošenjeizveštaja :

                        - IzveštajoraduUdruženjaza 2015.god.

                        - Finansijskiizveštajza 2015.god.

                        - Izveštajnadzornogodboraza 2015.

 4. Diskusijapoizveštajimaidonošenjeodlukeonjihovomusvajanju

 

 5. Podnišenjeskupštiniprogramaradaza 2016 god.

 

 6 . RazmatranjeiusvajanjeProgramaradaUdruženjaza 2016.god.

 

 7. Donošenje odluke o visini članarine u Udruženju za 2016.god

 

 8. Predlog za izbor novog saziv IO i izbor predsednika Udruženja

     pčelara

 9.Verifikacija odluka Izvšnog Odbora Uduženja  koje je IO po   

    ovlaštenju Skupštine doneo u 2015god.

 

10. Utvrdjivanje predloga za dodelu priznanja istaknutim pojedincima

       i  privrednin subjektima u 2015.god.

11.Imenovanje Delegata Udruženja pčelara za Skupštinu SPOS-a

 

12.  Pitanja i predlozi

 

II -  SVEČANI   DEO   SKUPŠTINE

                   Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja pčelara Prijepolje i odluke Izvršnog Odbora Udruženja sa 14. sednice održane 03.11.2015.god. sazivam Svečanu godišnju Skupštinu Udruženja pčelara Prijepolje koja ce se održati u subotu, 26.12.2015. u Maloj sali Doma kulture u Prijepolju sa početkom u 10 časova, sa sledećim                  

                                          DNEVNIM  REDOM

·         Pozdravna reč predsednika udruženja

·         Reč gostiju

·         Uručivanje priznanja za 2014. god

·         Predavanjeizoblastipčelarstva će održati prof dr Nebojša Nedić -Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu na temu"UZIMLJAVANJE PČELINJIH ZAJEDNICA I PRIPREMA ZA PROLEĆNI RAZVOJ"

          NakrajuuholuDomaKulturebiceorganizovankoktelzagosteisveprisutnečlaove Udruženja.

                                                                        Predsednik Udruženja

                                                                                  Mirsad Hodžić